Elsäkerhetsverket slopar 15-årsregeln

Publicerad 3 dec 2014, 08:23

Elsäkerhetsverket förslag om att ta bort den så kallade 15-årsregeln blir nu verklighet. Från den 1 januari 2015 kommer den yrkesman som har en utbildning som är äldre än 15 år kunna få behörighet som elinstallatör.

I dag får det inte ha gått längre än 15 år från att man avslutat sin utbildning till att man ansöker om behörighet. Den regeln tas nu bort.

Syftet med 15-årsregeln var att myndigheten lättare skulle kunna kontrollera utbildningens innehåll och också bedöma de teoretiska kunskaper som den sökande har. Men nu har Elsäkerhetsverket gjort en omvärdering, och konstaterar att 15-årsregeln ”får konsekvenser som inte är motiverat utifrån syftet med regeln”.

– Vi hoppades 2010 att fler skulle söka behörighet så snart de uppfyllde kraven för behörighet. Denna effekt har uteblivit och istället måste vi neka sökande som har erforderlig kompetens endast av det skäl att det gått mer än 15 år sedan utbildningen avslutades, säger Bosse Johansson, överinspektör på Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

– Enda möjligheten för dessa att erhålla behörighet har varit att bekosta och genomgå utbildning på nytt. Dessa konsekvenser står inte i proportion till vad vi ville uppnå med regeln när den infördes, fortsätter han.

Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), tycker att förändringen är bra.

– Många elektriker väljer att avvakta med att ta ut sin behörighet, även om de har tillräcklig utbildning och praktik. När de senare i karriären vill söka behörighet så avslås deras ansökan om det gått mer än 15 år sedan deras utbildning avslutats. Med denna reform öppnas bättre möjligheter för dem att göra karriär, säger han till Elinstallatören.

Fakta: Det innebär förändringen

ELSÄK-FS 2014:2 är en ändringsföreskrift som innebär att den så kallade 15-årsregeln i 1 kap. 6 § ELSÄK-FS 2013:1 tas bort. Några andra ändringar i ELSÄK-FS 2013:1 har inte gjorts.

De som redan har behörighet som elinstallatörer berörs inte av regeländringen. Ändringen berör inte heller kraven på praktik.