Bristande elsäkerhet låg bakom tågkaos

Publicerad 10 dec 2014, 16:22

Den 27 maj i år blev en vanskött kontaktledning mellan Märsta och Myrbacken utanför Stockholm överhettad, vilket orsakade en brand i ett ställverk. Det i sin tur orsakade kaos i den dagliga tågpendlingen 10 000-tals resenärer.

Trafikverket har presenterat sin utredning om vad som orsakade branden i ställverket och kaoset i kollektivtrafiken. Kontaktledningen hade provisoriska lagningar och skulle bytas ut vid ett underhållsarbete under natten. Arbetet blev dock inte av.

– När strömmen kopplades på begicks misstag som gjorde att det blev för mycket ström i kontaktledningarna. En kontaktledning blev överhettad och gick av, vilket i sin tur orsakade branden, säger Tommy Jonsson, biträdande chef för verksamhetsområdet Samhälle på Trafikverket, till Uppsala Nya Tidning.

När ställverket slogs ut drabbades tågtrafiken ända upp till Gävle, Borlänge, Falun och Sundsvall. I tio dagar stod tågtrafiken still.

Direkt efter händelsen hölls en extrautbildning för personal som hanterar den här typen av arbeten.

Trafikverket efterlyser tydligare tidsregler för hur länge olika typer av provisoriska lagningar får finnas vid spåren i väntan på en permanent lagning.