Vattenfall bygger ny vindkraftspark

Publicerad 7 nov 2014, 09:13

Vattenfall fortsätter att satsa på vindkraft med nya projekt i Sverige, och bygger nu vindkraftparken Högabjär-Kärsås strax öster om Falkenberg. Parken ska ha 12 turbiner och byggs till ett värde av cirka 500 miljoner kronor.

– Jag är glad över att vi nu kan presentera ännu en ny vindkraftpark i Sverige. Projektet Högabjär-Kärsås är helt i linje med vår strategi att endast investera i vindkraft där det är ett bra vindläge, vilket är positivt ur ett livscykelperspektiv, och där det är lönsamt, säger Alberto Mendez Rebollo, chef för Vattenfall Vindkraft AB, i ett pressmeddelande.

De senaste sex åren har Vattenfall investerat 40 miljarder kronor i vindkraft. På tre år har koncernen fördubblat vindkraftproduktionen. Vattenfall ska investera ytterligare 11 miljarder kronor i vindkraft de kommande fyra åren.

I dag står vindkraften för runt sju procent, eller 13 TWh, av Sveriges elproduktion.