Sjukvård i världsklass kräver tekniktät elinstallation

Publicerad 3 nov 2014, 13:33

Nu byggs ett nytt center för bland annat cancerbehandling vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Här ska användas mycket avancerad medicinsk teknik, där bildbehandling och videoövervakning spelar en viktig roll.

Detta ställer stora krav på installationerna av el, tele och data. För Imtech Elteknik, som har uppdraget att genomföra dem, är projektet en spännande utmaning, med höga krav på projektledning och teknisk kompetens.

I Göteborg byggs just nu det som ska bli ett av Europas allra modernaste centra för cancerbehandling. Bild- och interventionscentrum, BOIC, på Sahlgrenska sjukhuset är en byggnad som ska inrymma lokaler för magnetröntgen, datortomografi, operationssalar, cyklotron för strålningsbehandling med tillhörande laboratorium för så kallad radiofarmakologi, steriliseringsrum och en hel del annat.

När BOIC står klart ska här finnas resurser för komplex diagnostik och komplicerad terapi, i många fall baserad på videoteknik. I modern kirurgi används alltmer robotar som styrs via dataskärmar – från ett intilliggande kontrollrum eller kanske rentav av någon specialist på annan plats i världen. Bildbehandling är därför en teknik som kommer att spela en viktig roll i det nya centret.

Byggandet av BOIC är nu inne på den andra av tre etapper. I den här etappen har Imtech Elteknik i Göteborg entreprenaden på el, tele och brandlarm. Det är ett uppdrag som i kontraktet var värt 58,6 miljoner kronor.

– Från början kom generalentreprenören Skanska med en förfrågan om en komplett leverans av el, tele, kraft och säkerhet, men den delades senare upp i två entreprenader. Alf Erikssons Elektriska fick kraft och säkerhetssystem, men vi svarar för all el och tele i övrigt, berättar Fredrik Allthin, regionchef på Imtech Elteknik. Han tillägger att samarbetet mellan entreprenörerna fungerat fint i projektet och att de bland annat lånat folk av varandra vid arbetstoppar.

Att vi på Imtech Elteknik fick det här uppdraget tror jag beror på vår långa erfarenhet av komplicerade installationer. Vi har arbetsledare och montörer som är vana vid att arbeta i krävande och tekniktäta miljöer. Och med 110 anställda här i Västra Frölunda har vi resurser att klara av ett så här stort åtagande.
Fredrik Allthin


Fredrik Allthin framhåller
att BOIC är ett ganska unikt projekt – både i fråga om storlek och teknikinnehåll. Alla sjukhusprojekt är krävande och ställer speciella krav men här är kraven än mer uttalade – det är ju sjukvård på absolut högsta tekniska nivå som ska bedrivas i byggnaden.

– Därför har vi satsat extra mycket på att sätta upp en stark och stabil ledning för projektet, med Thomas Sander som huvudprojektledare och ytterligare två projektledare och en tekniker under honom. Sedan har vi en huvudansvarig ledande montör – Claes Berggren – och ytterligare två ledande montörer i spetsen av en styrka på 20-25 montörer.

BOIC är ett bygge med lång produktionstid. Under 2011 revs befintliga byggnader på platsen där den nya skulle uppföras och året därpå inleddes arbetena med att resa stommen. Den var klar vid senaste årsskiftet och det var då Imtech Elteknik kom igång med elinstallationerna. I slutet av september var stombeklädnaden – tak, väggar och inredning på plats och gipsskivorna var uppe i så gott som hela byggnaden.

– Nu har vi 20 montörer på plats. De har kommit en god bit på väg med att montera kabelstegar och dra kabel och vi har börjat sätta upp armaturer här och var, berättar Thomas. Först i början av 2015 inträffar arbetstoppen för Imtech Elteknik. Då kommer ett 25-tal montörer att arbeta här. Helt klar ska etappen vara under första kvartalet 2016 så allt montagearbete på elsidan, driftsättning och avprovningar beräknas vara klara i slutet av nästa år.

I det här bygget dras det väldigt mycket datakablage. Meningen är att patienterna ska ligga uppkopplade mot BOIC:s datasystem så att läkare lokalt och i andra delar av världen ska kunna följa deras hälsotillstånd på sina dataskärmar.

– I operationssalarna blir det extremt installationstätt, med el, data och fibernät, förklarar Thomas. Där blir belysningen av modernaste snitt, med RGB-styrd LED så att det går att skapa en ljusmiljö som underlättar flera timmars arbete framför bildskärmarna.

– Jag har förstått att det är extremt tröttande för ögonen att operera via bildskärm. Det är en av många, många saker jag lärt mig i det här projektet, berättar Thomas.

Som huvudprojektledare är det viktig att känna till och förstå hur verksamheten här kommer att se ut och under vilka förhållanden personalen kommer att arbeta.
Thomas Sande


Belysning, energiövervakning
och en rad andra funktioner styrs här via KNX, så det kommer att bli en hel del programmering för Imtech Elteknik framöver.

Kraftmatningen från ställverken i källaren är speciell. På Sahlgrenska är det tre sorters kraft som gäller – avbrottsfri, prioriterad och allmän kraft. Den matas via strömskenor till elnischer på varje våningsplan. I dem finns en central för varje kraftslag och det är här Imtech Elteknik tar över från kraftentreprenören.

– Från centralerna fördelas el, tele och data i huvudsak via installationsgolv. Sådana finns i alla plan ovan mark, för att skapa största möjliga flexibilitet i byggnaden. Den tekniska utvecklingen inom avancerad sjukvård går snabbt, så ingen vet vilken typ av magnetkameror, cyklotroner eller annat som kommer att finnas på BOIC om tio år.

– Här finns förstås också undertak för kanalisation av ventilation, vs, el, gas och annat som behövs i sjukhusmiljön, tillägger Thomas.

På BOIC läggs stor vikt vid avskärmning – både från elektromagnetiska fält och från radioaktivitet. Ställverksrummen är förstås inklädda med aluminium, kablar skärmade och i väggar och tak kring rum där det ska stå utrustning som läcker radioaktivitet finns tjocka plåtar av bly eller stålplåt.

– Och så läggs stor vikt vid potentialutjämningen. Hela husets stomme är potentialutjämnad och på många ställen finns anslutningsskenor för potentialutjämningen som vi monterat. Åskskydd och brandlarm är andra säkerhetssystem som ingår i vår entreprenad, säger Thomas Sander.

En av Thomas största utmaningar under projektet har varit att få alla flöden att fungera så friktionsfritt som möjligt. Transporter till bygget måste vara noga planerade, inte minst med tanke på att det pågår sjukvårdsverksamhet i intilliggande byggnader.

– Därför har Skanska en bokningskalender för transporterna med lastning och lossning på bestämda tider. Så vi har fått ta med de krav som det innebär i våra upphandlingar av materiel.

– Här på Sahlgrenska finns detaljerade riktlinjer om hur anslutningar till omkringliggande byggnader ska genomföras och höga krav på dokumentation av resultat från avprovningar och driftsättning. Västfastigheter har en stor granskningsorganisation som hela tiden går igenom alla provningsdokument, förklarar Thomas Sander.

Eftersom det är Skanska som är generalentreprenör för projektet gäller också strikta regler när det gäller arbetsmiljö. Här är det skyddsskor, hjälm, varselväst, handskar och skyddsglasögon som gäller. Stegar är förbjudna utan istället ska monteringsarbete i tak och liknande ske från liftar eller ställningar.

– Jag är överraskad av hur lätt våra montörer haft att acceptera de här förhållningsreglerna, säger Thomas Sander.

FAKTA

Imtech Elteknik i Göteborg

• Har sitt ursprung i Bohusläns elektriska, en del av NEA-gruppen.

• Kontor i Västra Frölunda.

• Har 110 anställda, inklusive tjänstemän.

• Entreprenader utgör 50 procent av verksamheten, service resten. Stora entreprenader just nu: Nybyggnad av Angereds Närsjukhus och BOIC vid Sahlgrenska sjukhuset.

FAKTA

BOIC

• Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg blir ett av Europas modernaste centra för cancerbehandling och annan avancerad sjukvård.

• Byggnaden får totalt åtta plan – sex över mark. Etapp 2, som pågår nu, har en totalyta på 21 000 kvm.

• Byggherre är Västfastigheter, som ägs av landstinget i Västra Götalands län.

• Generalentreprenör är Skanska, för projekteringen av eldelen svarar WSP.