Fler utstationerade i Sverige

Publicerad 10 nov 2014, 16:20

Antalet utstationerade arbetstagare ökar. De flesta kommer från Polen, Tyskland och Indien och arbetar i bygg- eller databranschen, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

Sedan 1 juli förra året ska utländska arbetsgivare anmäla utstationering, och en kontaktperson, till Arbetsmiljöverket.

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har antalet utstationerade ökat sedan förra hösten. I september i år var antalet 10 641 personer – en ökning med ungefär 3 700 jämfört med samma månad förra året. I oktober i år sjönk det sammanlagda antalet till 8 462, ungefär 600 fler än i oktober i fjol.

Av de utstationerade i Sverige i oktober arbetade cirka 3 800 personer, nästan hälften, i byggbranschen och omkring 1 200 i databranschen. Närmare 1 700 kom från Polen, knappt 1 600 från Tyskland och runt 1 000 från Indien.

Enligt Arbetsmiljöverket pågår de flesta utstationeringar mellan 10 och 30 dagar. Som utstationerad räknas den som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta under en begränsad tid.