Elarbete stoppas vid olycksbygge

Publicerad 14 nov 2014, 14:19

Svenska Elektrikerförbundet (SEF) belade i går Fortums byggarbetsplats i Hjorthagen i Stockholm, där två arbetare dödades för en vecka sedan, med skyddsstopp.

Allt elektriskt installationsarbete under jord stoppades, och åtgärden berör runt 30 elektriker.

Redan i onsdags infördes ett skyddstopp för elektriker vid bygget av det nya kraftvärmeverket i Värtan, efter att inspektörer nekats inträde. När de i går väl kom in för att kontrollera arbetet under jord upptäcktes avsaknad av nödbelysning och skyltar för utrymning.

– Om det skulle behöva utrymmas skulle det inte kunna ske på ett säkert sätt. Dessutom märkte vi under skyddsronden att det förekom farliga lyft, högt uppe i luften utan avspärrningar, fastsatta på korgen på en enda punkt och hade den fallit hade det slutat illa, säger skyddsombudet Petter Johansson till SVT.