EIO och VVS Företagen i gemensamt servicebolag

Publicerad 18 nov 2014, 12:52

Bransch- och arbetsgivarorganisationerna Elektriska installatörsorganisationen (EIO) och VVS Företagen bildar ett gemensamt servicebolag. Målet är att ”skapa ökad medlemsnytta genom att bättre använda våra resurser, att bli en starkare röst i samhället och att stå bättre rustade inför framtiden”.

En avsiktsförklaring är undertecknad av respektive förenings styrelse och nu påbörjas arbetet med att dra upp riktlinjerna för det nya bolaget, som ska stå färdigt i slutet av 2015.

– Kundkrav och ny teknik gör att EIO:s och VVS Företagens marknader går ihop i allt snabbare takt. Vi har redan idag närmare 100 gemensamma medlemmar. För att bättre kunna stödja medlemsföretagen i denna utveckling krävs ett närmare samarbete, säger Thomas Carlsson, styrelseordförande i EIO.

De båda förbunden har idag bland annat en liknande medlemsstruktur, ett gemensamt centralt kollektivavtal för tjänstemän och är placerade inom Svenskt Näringslivs Bygg- och installationssektor.

– Organisationerna har många gemensamma frågor. Tillsammans representerar vi en betydande del av installationsmarknaden och kan agera med en starkare röst för medlemmarna i samhället, säger Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen.