De satsar 40 miljoner på fiber: ”Statens mål förlegat”

Publicerad 20 nov 2014, 12:32

Ludvika kommun ska under fyra år lägga tio miljoner kronor per år på att bygga ut bredbandskapaciteten.

– Målet är att 2020 ska 90 procent av kommunens hushåll och företag ha tillgång till bredband via fiber med kapacitet på minst 1 000 megabit per sekund, säger kommunalrådet Leif Pettersson (S) till Datatidningen.

Kommunen har konstaterat att det mål staten satt upp om att 90 procent av alla hushåll och företag i landet år 2020 ska ha tillgång till bredband med kapacitet om 100 megabit per sekund, redan är förlegat.

Eftersom bredbandsbehovet verkar fördubblas vartannat år siktar Ludvika kommun därför mot 1 000 megabit per sekund.

– Med de pengar kommunen satsar ska det byggas vad vi kan kalla ett stamnät ut till de olika orterna och byarna. Byalag och liknande sammanslutningar har sedan möjlighet att söka EU-bidrag och bygga ut nätet till fastigheterna, säger Leif Pettersson.

I förslaget till bredbandsstrategi nämns att den totala investeringen beräknas till 246 miljoner kronor. Nästan halva summan, 112 miljoner, förmodas kunna plockas hem genom anslutningsavgifter från hushåll och företag.

Tanken är att kommunen ska begära in anbud och skriva avtal med en så kallad marknadsaktör. Det företaget får till uppgift att bygga ut ett stamnät som ansluter 90 procent av byarna på landsbygden. När stamnätet är färdigställt beräknas det ta cirka tre år innan de lokala näten i byarna är utbyggda.