Bredbandsutredning överlever regeringsskifte

Publicerad 4 nov 2014, 10:00

Även den nya regeringen anser att utredningen för att effektivisera statliga bredband behövs. Den 21 augusti i år beslutade den dåvarande regeringen att användningen av de statligt ägda bredbandsnäten ska effektiviseras. Därför tillsattes en utredning som ska undersöka möjligheterna till förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket, Svenska kraftnät, Vattenfall och Teracom.

Nytillträdde Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan bekräftade nyligen att utredningen ska genomföras.

– Arbetet med utredningen började först i förra veckan, trots att beslutet fattades i augusti, säger Kajsa Fernqvist, utredningssekreterare på Regeringskansliet.

– Vårt uppdrag är att utreda hur de 23 000 kilometer bredband som finns i statlig ägo bättre kan samordnas och bidra till att nå regeringens mål om att minst 90 procent av hushållen och företagen i Sverige har tillgång till bredband med hastighet på minst 100 Mbit/s. Vi kommer däremot inte att titta på utbyggnad eller nyanläggning, fortsätter hon.

I utredningens direktiv konstateras att Sverige har kommit en god bit på väg mot målet. En förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Terracom AB, väntas ge ytterligare effektivitet.

De statliga aktörernas infrastruktur är viktig för att ge lokala accessnät, så kallade byanät, tillgång till de nationella näten.

Samordning dem emellan kan också innebära att outnyttjad överkapacitet i stället utnyttjas och att verksamheten generellt blir kostnadseffektivare.

Utredningen ska vara klar 1 oktober 2015.