Att titta och peka har minskat arbetsplatsolyckor

Publicerad 12 nov 2014, 15:11

Bilderboken ”Tysta boken” trycks nu i nya upplagor och blir tillgänglig för fler. Den trycks av NCC och handlar om hur man ska arbeta säkert på byggarbetsplatser. Enligt NCC har Tysta boken bidragit till att antalet olyckor på NCC:s byggarbetsplatser sjunkit med 40 procent.

Den kallas alltså Tysta boken och får plats i fickan. Med enbart bilder visar den hur man jobbar säkert på byggarbetsplatser, vilket innebär att informationen kan nå alla som jobbar på en byggarbetsplats, oavsett språk.

Enligt NCC har olyckorna på företagets arbetsplatser minskat med 40 procent sedan 2011, delvis som en följd av Tysta boken. För att ytterligare sprida säkerhetstänket i branschen inleder NCC nu ett samarbete med Sveriges Byggindustrier (BI).

– Den här boken är en fantastisk trycksak som når ut till alla oavsett språk. Boken ger oss ett ypperligt tillfälle att visa branschgemenskap i den viktiga säkerhetsfrågan, säger Petra Flyborg, projektledare för En säker arbetsplats på BI.

BI kommer bland annat att erbjuda boken till sina medlemsföretag, och dela ut den i samband med mässor och andra evenemang.

Under förra året delades Tysta boken ut till alla 18 000 medarbetare i NCC:s verksamhetsländer. Den första upplagan på 20 000 exemplar är nu slut. Kring årsskiftet trycker därför NCC boken i ytterligare 10 000 exemplar.