Sju sätt att få en eltrygg förskola

Publicerad 10 okt 2014, 14:06

I augusti släppte Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) rapporten ”Långt kvar till eltrygga förskolor”, som visade att var tionde förskolechef uppger att det inträffat en elolycka eller elincident under de senaste tre åren. Samma rapport visade också att upp emot 100 000 barn kan sakna grundläggande elsäkerhetsanordningar. Nu listar EIO sju tips för en eltrygg förskola.

EIO:s rapport visade bland annat att grundläggande elsäkerhetsanordningar som jordfelsbrytare eller petskyddade eluttag kan saknas på runt 2 000 förskolor med upp emot 100 000 barn.

– Runt en halv miljon barn mellan ett och sex år går i förskolan varje dag och alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn vistas i säkra miljöer. Så är tyvärr inte fallet, men med våra sju enkla tips tar vi flera steg mot en tryggare förskola, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO.

EIO:s sju tips

Kontrollera att..

  • alla eluttag har petskydd
  • inga lösa sladdhärvor finns anslutna till eluttagen
  • lamporna står säkert på lämpligt avstånd från brännbart material och att sladden inte är lös
  • lamporna inte ser ut som leksaker eller används i lek eller vid sovstund
  • spisar har vredspärr, tippskydd och spisvakt
  • inga elapparater såsom strykjärn, brödrostar finns i rum där barnen vistas
  • jordfelsbrytare finns

Rapporten ”Långt kvar till eltrygga förskolor” finns på www.eio.se