Logga in

Ny ID06-tjänst samlar utbildningsbevis elektroniskt

Publicerad
30 okt 2014, 16:20

En ny tjänst kopplad till ID06-kortet lanseras inom kort. Den heter ID06 Kompetensdatabas och samlar alla utbildningsbevis på samma behörighetskort. Enligt Björn Sjöstrand, företagsrådgivare inom ID06 på Sveriges Byggindustrier, är syftet med tjänsten att underlätta arbetet för både företag och medarbetare, öka säkerheten på byggarbetsplatserna och stärka konkurrensen i byggbranschen. Men kanske för den nya tjänsten också de två syskonbranscherna bygg och elteknik ännu närmare varandra? Elinstallatören kollar med Björn Sjöstrand.

Hur ser ID06 ut i dag – och vad förändras?

– Syftet med ID06 är framför allt att försvåra svartarbete och att stärka den sunda konkurrensen och säkerheten på byggarbetsplatserna. I byggbranschen i dag finns det nästan 400 000 personer som har ett ID06-kort. På många arbetsplatser använder man kortet för elektronisk närvaroregistrering och för att ta sig in på arbetsplatser, alltså genom grindar till exempel.

– Eftersom ID06 kortet är så utbrett i branschen går vi nu vidare och lanserar ID06 Kompetensdatabas. Vi ansluter nya funktioner som underlättar både för projektet och för platschefen. Vi kan koppla ihop en medarbetares utbildningsbevis med hans eller hennes personliga ID06-kort, och då behöver man inte längre bära med sig sitt utbildningsbevis. Det finns sparat elektroniskt på www.id06kompetensdatabas.se och är kopplat till kortet.

Vilken nytta gör det?

– Via nätet kan platschefen få en mycket god överblick av samtliga medarbetares utbildningsbevis, men också av de underentreprenörer som vistas på byggarbetsplatsen. Då kan platschefen se till att rätt jobb utförs av rätt person. Detta minimerar olyckshändelser som beror på bristfälliga kunskaper i det arbetsmoment som ska utföras.

– Företaget i sin tur får också en överblick av vilka utbildningsbevis som medarbetarna har, och får därigenom information om när en utbildning behöver förnyas eller repeteras. All information sparas och uppdateras kontinuerligt.

Innebär detta att vi nu har en perfekt lösning för att kontrollera bygg- och anläggningsbranschen?

– Vårt syfte med ID06 är att synliggöra det vita arbetet, främja sund konkurrens och stärka säkerhetsarbetet. Med hjälp av elektronisk närvaroregistrering och försäkran om att medarbetare på byggarbetsplatsen har rätt utbildning bidrar vi ju till det syftet.

Vad tror du att de nya funktionerna kommer ställa för krav på elteknikföretag inom säkerhetsområdet? Kommer de behöva mer kunskap och kunna erbjuda fler lösningar?

– Framförallt vill vi ha information om vilka utbildningar som elteknikföretagen själva tycker bör synas i kompetensdatabasen, så att vi tillsammans underlättar för kunderna när det gäller att välja seriösa och kunniga partners.

– Vi tror även att fler och fler byggarbetsplatser kommer vilja ta del av ID06 när det blir helt elektroniskt, vilket kommer öka implementeringen av ID06-systemet på byggarbetsplatserna. Då krävs naturligtvis eltekniska installationer. Dessutom finns ju lagförslaget om krav på elektroniskt personalliggarsystem i byggbranschen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Det skulle ytterligare öka efterfrågan på eltekniska lösningar.

Hur ser tidplanen ut?

– Just www.id06kompetensdatabas.se lanseras i november. Då börjar arbetet med att importera utbildningsbevis och registrera företag. I januari 2015 har vi den tekniska lösningen klar för att visa informationen ute på byggarbetsplatserna. Vem som helst som är intresserad kan kontakta mig på telefonnummer 08-698 58 45 eller mail, info@id06kompetensdatabas.se.