Bravida ska serva Forums anläggningar

Publicerad 30 okt 2014, 16:12

Bravida har tecknat ett ramavtal som innebär övertagande av servicen av Fortum Distribution AB:s anläggningar i Sverige – till ett ordervärde på cirka 24 miljoner kronor per år.

Avtalet gäller från 1 april 2015 och löper i tre år med optioner på ett plus ett år. Tjänsterna kommer att levereras runt om i Sverige, med störst del i Stockholm.

– Bravidas anbud var det mest konkurrenskraftiga under upphandlingen och vann därför anbudsförfarandet. Vi ser fram mot ett givande samarbete med Bravida, säger Annica Blixt, Service Manager på Fortum Distribution AB.

Ramavtalet avser fälttjänster för mätarservice som är indelade i mätarinstallation, ackrediterad kontroll och ombyggnation på elanläggningar inom Fortums elnät.

– Fortum Distribution är en stor aktör på energimarknaden och det är viktigt att deras distribution fungerar. Genom avtalet blir vi en del av deras leveranser vilket känns spännande, säger Johan Brodin, avdelningschef för Bravida el i Uppsala.