Ny högskoleutbildning inom elkraft har fått fäste

Publicerad 8 sep 2014, 15:35

Tillsammans med Mittuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet kan elteknikbranschen se fram emot att få 60 nya högskoleingenjörer inom elkraft. De 60 nya studenterna har nu påbörjat den andra upplagan av en treårig distansutbildning.

Under de kommande fem åren kommer elteknikbranschen att behöva runt 8 000 nya ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftsinriktning.

Distansutbildningen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. Utbildningen har funnits i fyra år och den första kullen ingenjörer examinerades i våras.
Utbildningen finansieras av Jämtkraft tillsammans med olv andra enerigbolag: Bodens Energi Nät, Härjeåns Nät, Härnösand Energi & Miljö, Luleå Energi Elnät, Pite Energi, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Sundsvall Elnät, Umeå Energi, Vattenfall Eldistribution, Åsele Kraft och Övik Energi.

Lena Lundberg arbetar med branschrekryteringsfrågor på Svensk Energi och samordnar branschföretagen. Hon är nöjd med utfallet av satsningen.

– Energibranschens rekryteringsutmaning är gigantiskt och ordinarie utbildningssystem räcker inte till. Därför är den här utbildningen ett mycket bra komplement. Den har rikstäckande elevintag och utbildningen kan bedrivas var som helst i landet. Ett tydligt budskap till ungdomar idag är att energibranschen finns från norr till söder, i allt från storstad till landsbygd och att det finns en mängd olika roller för tekniker och ingenjörer, säger hon.

Även Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet, är nöjd med att utbildningen nu är ordentligt etablerad.

– Samarbetet med elkraftindustrin är viktigt, speciellt nu när marknaden alltmer dräneras på elkraftingenjörer genom stora pensionsavgångar. Det gör att behovet av välutbildade ingenjörer ökar markant. Distansutbildningen innebär att många kan genomföra en elkraftutbildning på sin hemort, vilket underlättar för företag att hitta utbildade ingenjörer på andra orter än där universiteten finns, säger han.