Elteknikbranschen bidar sin tid

Publicerad 23 sep 2014, 14:22

Elteknikmarknaden har vänt uppåt efter bottenåret 2013, med en förväntad tillväxt på tre procent i år och ytterligare ett par procent 2015. Det visar Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) senaste konjunkturrapport.

EIO rapporterar att det är den starka utvecklingen inom bostadsbyggandet som driver på elteknikmarknaden. Mest ökar nyproduktionen av flerbostadshus. Byggandet av privata lokaler växer också kraftigt och särskilt då kontorsbyggandet, som har haft en stark tillväxt under första halvåret. Bakom detta ligger bland annat en stark utveckling av hyresmarknaden lokaler i storstadsområdena.

Ny- och ombyggnad av offentliga lokaler visade däremot nolltillväxt hittills i år.

Industriinstallationer och tele-, data- och säkerhet visar svag tillväxt, med en ökning på en till två procent. Siffran påverkar utvecklingen för hela elinstallationsmarknaden, eftersom det här är de två dominerande sektorerna, som var för sig svarar för 25-30 procent av totalvolymen. Installationerna inom den offentliga sektorn väntas minska under prognosperioden.

– Vi ser klara skillnader mellan regionerna i landet, men generellt behöver elteknikföretagen höja och stabilisera sin lönsamhet, säger Hans Heldring, branschekonom på EIO, och fortsätter:

– Företagen bör rusta enligt förhållandena i regionen, och definitivt satsa mer på marknadssegmentering och på att ha ordning och reda i affärerna.

Byggnadsunderhåll, industriinstallationer och tele-, data- och säkerhet väntas alla växa i linje med totalprognosen, medan bostäder, industri och lager samt kontor och kommersiella lokaler väntas öka något mer.

Rapporten visar även att det på kort sikt finns en hel del osäkra faktorer som kan påverka marknaden. Takten för hur Europa återhämtar sig ekonomiskt är den främsta. Här påverkar inte bara strukturella ekonomiska faktorer utan i hög grad också utvecklingen av oroligheterna i Ukraina och Mellanöstern.

Stora skillnader syns på utvecklingen i landets olika regioner. Västra Götaland är den region som kan vänta den mest positiva utvecklingen. Där väntas en ökning med omkring tio procent i år. Stockholm visar också stabilare tillväxt om än på lägre nivåer och i Malmö väntas svag tillväxt under 2014. Med fem procents minskning av installationsvolymen är Norrland den enda region som går bakåt i år.