Bravida går uppåt

Publicerad 3 sep 2014, 16:51

Bravidas omsättning ökar och resultatet blir bättre, allt enligt den nya halvårsrapporten. Rörelseresultatet ökade med 42 procent under andra kvartalet, samtidigt som omsättningen ökade med drygt sex procent. Rörelse­resultatet för hela det första halvåret uppgick till 296 miljoner kronor, vilket innebar en rörelsemarginal på 5,1 procent. Kassaflödet ökade från 107 miljoner kronor till 323 miljoner kronor.

Bravidas omsättning för hela första halvåret 2014 ökade drygt fem procent, och rörelseresultatet för perioden ökade med 17 procent och uppgick alltså till 296 miljoner kronor, jämfört 253 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

– I division Norge ser vi en tydlig förbättring, där lönsamheten successivt har förbättrats och stabiliserats under de senaste fem kvartalen. I division Danmark fortsätter den positiva utvecklingen tack vare en tillväxt på 21 procent under första halvåret samtidigt som orderstocken är fortsatt stark, säger Staffan Påhlsson i rapporten.

I Sverige fortsätter omsättningen att öka i division Nord, medan resultatet under första halvåret inte nådde upp till fjolårets nivå.

– Omsättning och resultat i division Stockholm var lägre jämfört med samma period föregående år, medan division Syd varit stabil avseende både omsättning och lönsamhet. Glädjande är att det operativa kassaflödet har varit fortsatt bra även under första halvåret 2014, säger Staffan Påhlsson.
Orderstocken är på den högsta nivån någonsin – 6 466 miljoner kronor.