Antalet företagskonkurser minskar rejält

Publicerad 4 sep 2014, 16:25

Företagskonkurserna minskade i augusti – med 16 procent jämfört med samma månad 2013. För årets första åtta månader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande konkurser och jämfört med förra året har antalet konkurser minskat med sju procent. Allt enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC:s senaste statistik.

Totalt gick 356 företag i konkurs under månaden, jämfört 424 företag i augusti 2013. Under årets första åtta månader har 4 364 företag gått i konkurs. Det är 325 företag färre jämfört med samma period 2013.

– Den svenska ekonomin mår bättre och de senaste månadernas positiva trend för företag inom detaljhandel, transport och information & kommunikation, fortsätter, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.