Svensk reservkraft ger styrka åt Atom Elektro

Publicerad 19 aug 2014, 11:18 | Uppdaterad 24 feb 2021

Nere vid Oslofjorden skymtar det fantastiska nya operahuset. Fyramiljardersbygget är en formskön symbol för den byggrusch som rått i Norge de senaste åren.

Arnt Gunnar Haugmo sitter i bilen på en av Oslos nya ringleder. Han är elinstallatör och störste delägare i Atom Elektro A/S – en av uppstickarna bland elinstallationsfirmorna i den norska huvudstaden. Hans företag har dragit nytta av en god elinstallationsmarknad, med god hjälp av inhyrda svenska elektriker.

Det har hänt väldigt mycket i Oslo de senaste åren. Staden har förnyats och förvandlats i rasande fart. Överallt märks avtrycken av grannlandets goda oljeekonomi, men nu har ändå byggmarknaden bromsat in något. Många stora offentliga byggnadsprojekt har färdigställts och det råder en viss tveksamhet kring starten av nya.

– Ett stort projekt är i alla fall i startfasen nu, förklarar Arnt Gunnar Haugmo, vd i Atom Elektro A/S, ett av Oslos mellanstora elinstallationsföretag. Arnt Gunnar talar om den stora utbyggnaden av Gardemoens flygplats utanför huvudstaden.

– Det är bra för oss, eftersom projektet drar till sig flera av våra större konkurrenter, förklarar han.

– Annars domineras elinstallationsmarknaden här av företag i vår storlek, med en omsättning på mellan 30-60 miljoner norska kronor, tillägger Arnt Gunnar. Bland dem har Atom Elektro lyckats utmärka sig och utvecklas under de fem och ett halvt år som företaget existerat. Det har vuxit från 7 till 26 anställda och omsatte förra året 55 miljoner.

– Fast den omsättningen hade vi förstås aldrig kunnat nå upp till enbart med vår egen personal. Arnt Gunnar förklarar hur det ser ut på arbetsmarknaden för elektriker i Oslo:

Just nu söker vi ytterligare montörer, men vi har inte fått särskilt många norska ansökningar. Däremot är det ett antal svenskar och ännu fler östeuropéer som hört av sig. Vi föredrar svenskarna eftersom de är lättare att sätta i arbete och förstår språket här, så därför har vi redan från starten haft svensk personal i företaget.
Arnt Gunnar Haugmo


Det svenska inslaget
är stundtals än mer påtagligt. För i likhet med de flesta konkurrenterna drar Atom Elektro A/S nytta av bemanningsföretagen när företaget tagit hem något större projekt och behöver bemanna det. 

– Bemanningsföretagen är väldigt väl etablerade inom den norska byggbranschen och så också på elsidan. Utan dem skulle företag som vårt inte kunnat utvecklas så bra under de gångna åren, konstaterar Arnt Gunnar.

Som mest har Atom Elektro haft ett 20-tal elektriker inhyrda, som mest 17-18 svenskar. De flesta kommer från MV Elektro, ett bemanningsföretag med svenska och åländska rötter som Atom Elektro samarbetar med.

– Vi har aldrig haft några större problem med bemanningsföretagen eller kompetensen hos deras personal. Naturligtvis kräver vi att svenskarna har ECY-certifikat och erfarenhet från svenskt elinstallationsjobb. Här i Norge har vi ett liknande system som i Sverige – du får arbeta som montör om du har relevant utbildning och arbetet sker under överinseende av en behörig elektriker. Vi har duktiga basar – det ni i Sverige kallar ledande montörer – som håller i projekten och som ser till att den inhyrda personalen kommer in i teamen, säger Arnt Gunnar Haugmo.

– Det brukar fungera bra mellan svenskar och norrmän, men visst finns det ett och annat som skiljer sig mellan grupperna. Ett problem är att svenskarnas arbetstid tenderar att bli allt kortare – de jobbar helst från måndag till torsdag middag så att de får några dagar hemma över helgen.

– I början var det fredag middag som arbetsveckan avslutades, men numera står de flesta norska byggen i praktiken still på fredagarna – det kan vi tacka svenskarna för, skrattar Arnt Gunnar.

– Fast det finns förstås också svenska killar och tjejer som gärna jobbar längre och de flesta gör mer än åtta timmar om dagen under så här korta arbetsveckor, tillägger han.

Att det lyckats så bra för Atom Elektro har enligt Arnt Gunnar Haugmo två huvudsakliga förklaringar:

– Vi har kompetensen och är godkända att agera som generalentreprenör i byggprojekt och där vi inte själva leder alltsammans samarbetar vi gärna med byggföretag och tar då totalansvar för installationsarbetena. Och så har vi en stark kompetens inom KNX. Här i Oslo är det ofta KNX-lösningar som efterfrågas i kravspecarna, inte minst från Oslo Kommun. Vi installerar och programmerar KNX och projekterar lösningar där tekniken inte bara används för att styra el och belysning utan också ventilation, värme, passerkontroll och annat.

KNX har gett oss möjligheten att klara det här – förr var det omöjligt när det var slutna styrsystem från olika leverantörer på VA- och ventilationssidan som dominerade marknaden. På Atom Elektro har vi tagit tillvara på KNX-teknikens möjligheter och skickat personal till Tyskland för spetsutbildning.
Arnt Gunnar Haugmo


Atom Elektro är inte
så djupt engagerade i bostadsbyggandet och har all anledning att vara glada för det. Sjunkande bostadspriser har lagt sordin på nybyggnationen av lägenheter i Osloområdet.

Istället är det offentliga projekt som dominerar i referenslistan. Oslo kommun är stor kund – åt den har företaget gjort stora installationsjobb på skolor, förskolor, i Oslo rådhus och på en ombyggd tunnelbanestation. En hel del större kontor, affärslokaler och hotellprojekt har företaget också varit engagerat i, liksom i att bygga besöksavdelningar på ett par av fängelserna i Oslotrakten. Men så har det blivit en del bostadsjobb också:

– Vi har varit med och renoverat studentbostäder och så gör vi en del vanliga bostadsprojekt också – särskilt sådana med mer exklusiva elinstallationer och avancerade belysningslösningar. Det finns folk här i Oslo som kan tänka sig att investera ett par miljoner kronor i en exklusiv KNX-lösning för villan och då vill vi förstås gärna vara med, erkänner Arnt Gunnar Haugmo.

En av Oslos dyraste lägenheter – så här långt – har företaget på sin meritlista.

Det finns folk här i Oslo som kan tänka sig att investera ett par miljoner kronor i en exklusiv KNX-lösning för villan och då vill vi förstås gärna vara med.
Arnt Gunnar Haugmo

– Vi har ett gott namn bland inredningsarkitekter, hos hotellkedjor och liknande. Vi visar dem på möjligheterna med den nya eltekniken och jobbar hårt med merförsäljning. Efterfrågan på avancerad el är ganska stor här i Norge – och när det gäller privata kunder är det ofta fruarna som driver på, det har vi lärt oss! Det är lätt att sälja bekvämlighetskoncept här i landet – kanske beror det på att vi har blivit lite för lata av oss, vi norrmän, suckar Arnt Gunnar.

Ett av Atom Elektros senaste projekt åt Oslo kommun har varit byggandet av Landingsveiens förskola uppe vid Holmenkollen. Den är ett bra exempel på hur ny teknik spelar stor roll vid offentliga upphandlingar i Norge.

Förskolan, som färdigbyggd ska ha plats för 144 barn, är konstruerad som ett miljöhus med god isolering och smart styrning av belysning, värme och ventilation. Belysningen styrs över DALI med KNX som överordnat system. Rörelsevakter i alla rum och dagsljussensorer på många ställen styr till- och frånslag eller dimring.

Alla ventilationsspjäll är KNX-styrda och här finns koldioxidsensorer som ser till att luftkvaliteten alltid är god. Den vattenburna golvvärmen är också KNX-styrd.

Atom Elektro har totalansvar för all el och all fastighetsautomation, liksom för brandlarm, inbrottslarm och passersystem – kontraktssumman uppgick till cirka 4 MNOK. Företaget har haft sex man sysselsatta här, ytterligare ett par i samband med programmering och driftsättning.

FAKTA

Atom Elektro A/S

• Företaget grundades i september 2008 av Arnt Gunnar Haugmo, Thomas Vasbotten, Oddgeir Johansen och Morten Jørgensen. Tillsammans med ytterligare tre kollegor som följde med till det nya bolaget, jobbade de i ett annat elinstallationsföretag i Oslo.

• Trots att företaget var nystartat och lågkonjunktur rådde på byggmarknaden 2009, blev omsättningen första året mer än 30 MNOK (miljoner norska kronor).

• Omsättningen uppgick till cirka 55 MNOK (59 MSEK) förra året.

• Antalet anställda är idag cirka 25 personer.

• Administrationen är liten – vd, servicechef och en ansvarig för stora entreprenader.

• Företaget ägs till 45 procent av Arnt Gunnar Haugmo, de tre andra grundarna har 15 procent vardera och resterande 10 procent är fördelad på ett antal andra anställda.

• Soliditet och lönsamhet har hela tiden varit god, med en vinstmarginal som i snitt legat på 12 procent (16-18 procent som mest). För 2013 låg vinsten på 13-14 procent.