Privatsamtal och surf kan beskattas

Publicerad 26 aug 2014, 13:40

Skatteverket har gjort ett ställningstagande om att privat användning av mobiler, läsplattor, datorer och routrar med fast abonnemang ska förmånsbeskattas. Nu är det tuffare tag som gäller.

När det gäller privatanvändning skiljer myndigheten på användning i arbetsgivarens lokaler, på andra ordinarie arbetsplatser och utanför ordinarie arbetsplatser. Bedömningen blir hårdare när till exempel jobbmobilen används utanför arbetsgivarens lokaler, och särskilt hård vid användning utanför ordinarie arbetsplats.

I sina bedömningar vill Skatteverket beakta själva utrustningen som abonnemanget är kopplat till, men även tjänster utöver abonnemanget och tjänster som kan särskiljas från tjänsteanvändningen.
Enligt förslaget ska ”elektronisk utrustning” omfatta mobiltelefon, dator, läsplatta och router. Fast avgift förklaras som abonnemang utan möjlighet att särskilja användandet av tjänsterna mobil telefoni, sms, mms och surf eller datatrafik.

Skatteverket beskriver även hur man ser på eventuell förmånsbeskattning i olika situationer. Läs mer i faktarutan här nedan.

FAKTA

Så ser Skatteverket på eventuell förmånsbeskattning i olika situationer:

• Privat användning på ordinarie arbetsplats i arbetsgivarens lokaler – ingen förmån.

• Privat användning på ordinarie arbetsplats som dock inte är i arbetsgivarens lokaler–separat bedömning för varje ordinarie arbetsplats.

• Privat användning utanför ordinarie arbetsplats – ingen förmån om det kan definieras som arbetsredskap, annars förmån för både nyttjandet och möjligheten att nyttja, men ingen förmån om det framgår av avtal och/eller dokumentation att privat nyttjande inte är tillåtet.

Så definierar Skatteverket:

• Elektronisk utrustning – mobiltelefon, dator, läsplatta och router.

• Fast avgift – ingen möjlighet finns att särskilja användandet av tjänsterna mobil telefoni, sms, mms och surf eller datatrafik.