Ekonomin ”står och stampar”

Publicerad 27 aug 2014, 11:17

Konjunkturinstitutet rapporterar att det syns en återhämtning i ekonomin – men den syns vagt. Barometerindikatorn, som kan sägas sammanfatta stämningen i svensk ekonomi, steg 2,4 enheter till 103,2 i augusti, från 100,8 i juli, vilket är den högsta nivån sedan februari i år. Men indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade något, exporten har inte har gett den skjuts som krävs för att få fart på tillväxten och investeringarna i näringslivet är svaga.

Enligt Konjunkturinstitutet är ljuspunkterna ett ökat bostadsbyggande och att sysselsättningen fortsätter att öka starkt. Men svensk export har alltså utvecklats svagt de senaste åren.

Företagens svar i undersökningen signalerar dock positivare tongångar. Köplusten på Sveriges exportmarknader väntas ta fart under 2015 och här hemma väntas byggproduktionen växa snabbt både i år och nästa år.

I förhållande till den svaga ekonomiska tillväxten har sysselsättningen utvecklats starkt. Den förbättrade konjunkturen 2015–2018 gör att sysselsättningen fortsätter att öka med cirka en procent per år till och med 2018. Samtidigt har arbetslösheten förblivit hög beroende på ett kraftigt ökat antal personer som vill in på arbetsmarknaden. De kommande åren dämpas tillväxten i arbetskraften, bland annat på grund av att effekterna av tidigare arbetsmarknadsreformer slagit igenom fullt ut. Arbetslösheten faller därmed tillbaka till omkring 6,5 procent 2017 och 2018.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 0,5 enheter i augusti, men ligger kvar över det historiska genomsnittet. Tillverkningsindustrin steg 5,1 enheter och ligger långt över det historiska genomsnittet. De privata tjänstenäringarna steg 1,9 enheter och också över det historiska medelvärdet.