Drabbade uppmanas kontakta elinstallatör

Publicerad 25 aug 2014, 15:11

Om din fastighet översvämmats bör du kontakta en elinstallatör för att kontrollera att anläggningen är felfri innan strömmen slås på igen. Den uppmaningen går Elsäkerhetsverket ut med efter översvämningarna i landet.

Elektriska produkter och elinstallationer är alltid känsliga för fukt och kan ha tagit skada, och elcentraler, elmätare och andra känsliga apparater som är placerade i källare är exempel på sådant som kan vara extra utsatt, förklarar myndigheten.

Allmänheten uppmanas att, med hjälp av en elinstallatör, kontrollera att uttag, kopplingsdosor och andra produkter inte är skadade och att de är torra innan strömmen kopplas på igen.
”Gå inte heller in i en vattenfylld fastighet utan att du är säker på att strömmen är bruten”, skriver Elsäkerhetsverket.