Starkt stöd bland anställda för individuell lön

Publicerad 4 jul 2014, 10:47

Enligt en undersökning gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv finns det ett starkt stöd för individuell lönesättning hos LO-medlemmar och arbetare inom bygg. En stor majoritet anser att individuell lönesättning bidrar till ökad produktivitet.

– Denna och tidigare undersökningar visar att våra medlemsföretag vill ha individuella lönesystem för deras anställda, eftersom ett sådant system ökar de anställdas produktivitet, höjer företagets lönsamhet och därmed även utrymmet för lokal löneutveckling, säger Thomas Dahlberg, vd i Entreprenörföretagen och förbundsdirektör i Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), i ett pressmeddelande.

Undersökningen, som utförts av undersökningsföretaget Ipsos, presenterades på Entreprenörföretagens seminarium i Almedalen igår. 520 medlemmar i LO-anslutna fackförbund, alltså anställda inom bygg, industri, snickeri och andra hantverksyrken, har svarat på frågor om hur de ser på lönebildning.

Resultatet visar att en övervägande majoritet av byggnadsarbetarna vill att lönerna ska vara individuella och baserade på ansvar och prestation. Extra tydligt är det i företag anslutna till PLR, där hela 79 procent anser det.

– Moderna lönesystem med tonvikt på individen stärker hela byggbranschen och skapar bättre förutsättningar för trygga jobb och en positiv löneutveckling. Vi har dock mött starkt motstånd från fackförbunden när det gäller individuell lön, men nu har vi svart på vitt på att både våra medlemsföretag och deras medarbetare vill att ansvarstagande och prestation ska märkas i plånboken, fortsätter Thomas Dahlberg.