Enklare att söka YA-stöd

Publicerad 8 jul 2014, 10:01

Nu finns en ny blankett för ansökan om yrkesintroduktionsanställningar, eller YA-jobb. Tanken är att det ska bli lättare för elteknikföretag att söka det populära ekonomiska stödet vid anställning av lärlingar.

I december förra året beslutade regeringen att försöka minska ungdomsarbetslösheten genom så kallade yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsgivare får stöd för att anställa personer under 25 år som då även ska få handledning i jobbet under minst 15 procent av arbetstiden.

Stödet ges i max ett år och är en ordinarie arbetsgivaravgift, som är drygt 30 procent av bruttolönen, och ett handledarstöd på 2 500 kronor i månaden.

Ekonomiskt stöd lämnas enbart för arbetstagare som inte redan är anställda på företaget. Blanketten måste därför skickas till Arbetsförmedlingen före det att lärlingen anställs.

– Vi är mycket positiva till stödet och har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, säger Rebecca Henriques, arbetsrättsjurist på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

– Hittills har vi fått många frågor om hur lönen ska fyllas i på den befintliga blanketten. På den nya blanketten kommer detta att vara tydligt både för EIO:s medlemmar och för arbetsförmedlingens handläggare.

Rebecca Henriques har märkt att många mindre företag vill ansöka om stödet.

– Det är roligt. Det kan handla om företag som kanske aldrig haft en lärling och som nu känner att de har den möjligheten tack vare det ekonomiska stödet, säger hon.