Bravidas största hittills

Publicerad 7 jul 2014, 10:33

Bravida Fire & Security fortsätter att stärka sin position inom säkerhet. Företaget har fått nytt förtroende att leverera brandlarmssystem och utrymningslarm till Landstinget i Västmanland. Inom det nya avtalet ligger ordervärdet på drygt 15 miljoner kronor.

Bravida Fire & Security har sedan tidigare installerat 3 600 larmpunkter i en etapp på Västerås sjukhus. Nu ska ytterligare 5 400 larmpunkter i sjukhusets centralbyggnad installeras.

– Bravida har gjort en nästa lika stor etapp som nu håller på att färdigställas. Samarbetat har fungerat väldigt bra, säger Ingvar Lindeberg, elingenjör på Landstinget Västmanland.

Detta är den första anläggningen i Sverige som installeras med den nya typen av brandinformationstablåer från Autronica AutroSafe 4. Dessa installeras direkt på brandlarmsslingan. Detta gör att installationskostnaden blir mindre.

– Det här är Bravidas största leverans av brandlarmsinstallationer hittills. Detta är ett led i en stor satsning som Bravida Sverige, region Dalarna, Västmanland och Sörmland gör på brand och säkerhet och att vi ser en ökad tillväxt i regionen, säger Lars Brandt, Bravidas Projektledare för Brand & Säkerhet i Region DVS.

Projektet sträcker sig över ett och ett halvt år och kommer att sysselsätta runt åtta medarbetare.