Stort intresse för loppisrapport från elteknikbranschen

Publicerad 18 jun 2014, 16:20

I tisdags släppte Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) rapporten ”De lömska sommarfynden”, som visar att många lampor som säljs på svenska loppmarknader har brister i elsäkerheten. Medieintresset har varit stort, bland annat eftersom högsäsongen för loppmarknader precis börjat.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Metro, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, TV4, Sveriges Radio och åtskilliga lokaltidningar är några av dem som tagit upp rapporten.

– Det är naturligtvis fantastiskt att rapporten uppmärksammats så brett i media. Budskapet är viktigt och EIO har ett ansvar i att bidra till ett elsäkert Sverige, säger EIOs elsäkerhetsexpert Joakim Grafström.

EIO gjorde sin undersökning under våren 2014, och rapporten visar nu att av 455 lampor som såldes på olika loppmarknader så uppfyllde bara 59 procent, 267 stycken, samtliga elsäkerhetskriterier. 41 procent, eller 188 lampor, hade minst en allvarlig brist.

Joakim Grafström förklarar att andrahandsmarknaden för elartiklar kräver medvetna konsumenter.

– Man behöver veta hur man skiljer på säkra och osäkra produkter. Man behöver känna till vad man kan och bör göra när man väldigt gärna vill köpa en gammal lampa, men som har slitna eller defekta eldelar. Den här rapporten är vårt bidrag för att fler ska få den kunskapen, säger han.

Bedömningen av de begagnade lamporna gjordes utifrån skicket på lampsladdens isolering, om det gick att beröra den inre sladdisoleringen, om det fanns märkning på lampproppar av isoleringsklass I eller dubbelisoleringsmärkning för lampproppar av isoleringsklass II.

– Alla fyra kriterier är grundläggande ur ett elsäkerhetsperspektiv. För det första därför att bristfällig eller till och med trasig isolering hos lampor och andra elartiklar är en av de vanligaste orsakerna till att lekmän drabbas av elolyckor. För det andra därför att en lampa som till synes är skyddsjordad eller dubbelisolerad men ändå saknar märkning behöver kontrolleras noga, och eventuellt få eldragningarna utbytta innan den tas i bruk, säger Joakim Grafström.

EIO vill öka kunskapen hos allmänheten, men uppmanar också andra att agera.

– Begagnatmarknaden har vuxit till att omfatta kommersiella företag som enbart säljer gamla saker. De behöver informera konsumenten om vad som gäller, säger Joakim Grafström.

Rapporten finns på EIOs webbplats, www.eio.se.