Större chans med innovation

Publicerad 3 jun 2014, 09:40

De företag som kan visa på innovation i sina tjänster kommer ha större chans att vinna upphandlingar även från Trafikverket. I en rapport som lämnades in till regeringen i veckan drar Trafikverket slutsatsen att myndigheten bör främja energieffektiva och kostnadseffektiva lösningar i allt högre grad.

Trafikverkets årliga budget ligger på cirka 50 miljarder kronor, varav ungefär 40 miljarder går till upphandling av byggande, drift och underhåll av infrastruktur samt övriga insatser för effektivisering av transportsystemet.

Trafikverket har tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten fått i uppdrag från regeringen att genom upphandlingar driva på utvecklingen av effektivare processer och ny teknik. För Vinnova och Energimyndigheten handlar detta uppdrag om att främja miljö- och energieffektiva innovationer, medan Trafikverkets fokus är att möjliggöra ökad effektivitet och samhällsnytta med innovationer inom infrastruktur.

– Innovationer är en av de största drivkrafterna för ökad produktivitet och effektivitet. Trafikverkets slutsats är att innovationsupphandlingar är ett bra verktyg för att utnyttja den starka innovationskraft som finns hos företag på marknaden. Det ingår i vårt uppdrag att ta fram nya, bättre och mer kostnadseffektiva lösningar som medborgare och näringsliv får nytta av, säger Gunnar Malm, Generaldirektör på Trafikverket, och fortsätter:

– Detta bör både innebära att helt nya lösningar utvecklas samt att upphandlingarna öppnar upp för att nya och utvecklade produkter, metoder och tekniker används.