SEF varslar för Tanumshede

Publicerad 10 jun 2014, 12:59

Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har på tisdagseftermiddagen varslat Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) om strejk i sympati med fackförbundet Seko. Varslet träder i kraft den 23 juni 2014 klockan 05:00 och innebär total nedläggelse av arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde på Tanum Shoppingcenter i Tanumshede.

Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

– Det är verkligen tråkigt att elteknikbranschen åter dras in i konflikt när nu SEF utlyser en sympatistrejk och agerar i annans sak, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef och vice vd på EIO, till Elinstallatören.

SEF:s förhandlingschef Ronny Wenngren säger till SEF:s egen tidning Elektrikern att SEF ”står bakom Seko i kampen att förhindra urholkningen av medlemmarnas villkor och är berett att vidta de åtgärder som behövs för att få Almega Bransch Spårtrafik att ändra uppfattning”.

Men enligt en genomgång som EIO gjort av konflikterna så beror SEFs strejkvilja inte på att löner, villkor eller arbetsmiljö skulle vara sämre för elektriker jämfört med andra yrkesgrupper. Det är snarare tvärtom. Enligt EIO använder SEF regelmässigt konfliktvapnet som ett påtryckningsmedel i förhandlingar, snarare än en sista utväg ur ett låst förhandlingsläge.

Dagens sympativarsel är den 30:e konflikten som SEF varslar om sedan 1993. Under de senaste 21 åren har sex år inneburit verklig arbetsfred i elteknikbranschen. Sex gånger har elektrikerna strejkat sedan 2003, visar Medlingsinstitutets statistik.

Åsa Kjellberg Kahn förklarar att ingen bransch i Sverige drabbas så ofta av arbetskonflikt som elteknikbranschen.

I det här fallet gäller ursprungskonflikten en helt annan del av arbetsmarknaden där SEF inte har några egna medlemmar. Elteknikföretagen och deras kunder drabbas trots detta återigen av SEFs konfliktvilja. SEF är ett av de fackförbund som är mest konfliktbenäget på svensk arbetsmarknad.
Åsa Kjellberg Kahn

SEF:s senaste varsel kommer alltså till följd av konflikten mellan Seko Facket för Service och Kommunikation och Almega Bransch Spårtrafik Tågkonflikten, som omfattar Veolias Öresundståg, Kustpilen och Snälltåget. Denna konflikt har i dag även utvidgats genom varsel om strejk vid Krösatågen och vid pendeltågstrafiken i Stockholm från den 20 juni.