Loppisfynden kan vara livsfarliga

Publicerad 17 jun 2014, 11:06

I dag släpper Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) rapporten ”De lömska sommarfynden”, som visar hur lampor som säljs på svenska loppmarknader har brister i elsäkerheten.

Att gå på loppis eller arrangera loppmarknader har blivit något av en folkrörelse i Sverige – särskilt under sommarmånaderna. I sin rapport skriver EIO att det är en glädjande utveckling, bland annat ur miljöperspektiv.

Men av de 455 lampor som EIO undersökte under våren 2014 uppfyllde bara 59 procent, 267 stycken, samtliga elsäkerhetskriterier. 41 procent, eller 188 lampor, hade minst en allvarlig brist.

– Vår rapport visar återigen att elmateriel är en färskvara, säger EIOs elsäkerhetsexpert Joakim Grafström, och fortsätter:

– Andrahandsmarknaden för elartiklar kräver väldigt medvetna konsumenter. Man behöver veta hur man skiljer på säkra och osäkra produkter. Man behöver känna till vad man kan och bör göra när man väldigt gärna vill köpa en gammal lampa, men som har slitna eller defekta eldelar. Den här rapporten är vårt bidrag för att fler ska få den kunskapen.

Bedömningen av de begagnade lamporna gjordes utifrån skicket på lampsladdens isolering, om det gick att beröra den inre sladdisoleringen, om det fanns märkning på lampproppar av isoleringsklass I eller dubbelisoleringsmärkning för lampproppar av isoleringsklass II.

– Alla fyra kriterier är grundläggande ur ett elsäkerhetsperspektiv. För det första därför att bristfällig eller till och med trasig isolering hos lampor och andra elartiklar är en av de vanligaste orsakerna till att lekmän drabbas av elolyckor. För det andra därför att en lampa som till synes är skyddsjordad eller dubbelisolerad men ändå saknar märkning behöver kontrolleras noga, och eventuellt få eldragningarna utbytta innan den tas i bruk, säger Joakim Grafström.

Nu vill EIO alltså öka kunskapen hos allmänheten, men uppmanar också andra att agera.

Begagnatmarknaden har vuxit till att omfatta kommersiella företag som enbart säljer gamla saker. De behöver informera konsumenten om vad som gäller.
Joakim Grafström