Kompetent personal en säker väg till framgång

Publicerad 12 jun 2014, 10:43 | Uppdaterad 24 feb 2021

Att kunna erbjuda lokal kompetens på alla viktiga områden har varit ett framgångsrecept för Elia i Kalmar. Därför har personalens kompetens alltid stått i fokus för det här företaget.

– Personalens kunskaper, erfarenhet och initiativkraft har varit vår styrka ända sedan starten för drygt 20 år sedan. Det är den som gör att vi tror så starkt på framtiden för vårt företag, förklarar Niclas Höckerfelt, arbetsledare på Elia.

Det lönar sig att utveckla kompetensen i företaget. Insikten om detta är djup hos elinstallationsföretaget Elia i Kalmar. Här har det alltid satsats stora resurser på utbildning av personalen. Den strategin har gett Elia förmågan att erbjuda sina kunder hela paketet av installationer – traditionell elinstallation, tele, data och säkerhet. Det är på den förmågan företagets framtidstro vilar, berättar vd Jan Höckerfelt och hans son Niclas:

– Genom åren har vi åtagit oss många totalentreprenader där vi erbjuder byggaren färdiga installationer av el, brand- och inbrottslarm, passersystem, CCTV och vad annat byggnaden kräver, allt med funktionsgaranti, förklarar Niclas. Det ger beställaren trygghet och enkel hantering, något som uppskattas av allt från stora byggföretag som Skanska och NCC till lokala byggföretag i Kalmar med omnejd.

Totalentreprenadkonceptet har gett Elia fler ben att stå på och skapat en stabilitet i företagets utveckling som inte minst kommit de anställda till del:

Under företagets drygt 20-åriga historia har vi inte behövt säga upp någon enda på grund av arbetsbrist.
Jan Höckerfelt

Tvärtom har det gått framåt för Elia. Förra året kompletterades kontoren i Trekanten och Kalmar med ett nytt i Örsjö utanför Nybro. Kontoret ger företaget ett nytt geografiskt ben att stå på och har åtta anställda just nu.

– Vi har sedan starten haft en stabil marknad i Nybro med 7-8 man igång med servicearbeten hos bland annat Kährs golvindustri och i det kommunala vattenreningsverket, berättar Niclas Höckerfelt.

– En annan fördel med tre olika etableringar är att vi kan hjälpas åt mellan orterna, vi kan samordna administrationen och vi kan ha en gemensam teknikavdelning här i Kalmar, tillägger han.

Elia har en grundmurad teknisk kompetens inom elteknik, tele, data och säkerhet:

– På telesidan gör vi all teleregistrering själva och när det gäller larm är vi bättre rustade än de flesta andra, med en behörig brandlarmsingenjör, två behöriga på inbrottslarm och en kille som inom kort är certifierad på CCTV, förklarar Niclas Höckerfelt. Elia är anläggarfirma för brand- och inbrottslarm.

– Och på elsidan har vi killar som är utbildade på KNX, men det är ju fortfarande ganska ovanligt att KNX-lösningar ingår i upphandlingarna. Ett par avancerade villor med KNX-teknik har vi gjort, liksom några kyrkor och en ny butikslokal för Citygross, säger Niclas. Det är viktigt att hålla kompetensen hög också på det här området, för att företaget ska kunna ta vara på de möjligheter som erbjuds på eftermarknaden till entreprenaderna.

I höstas genomgick Elia en chans att ytterligare toppa kompetensen. Genom att delta i ett EU-finansierat utbildningsprojekt kunde företaget sätta så gott som hela företaget på skolbänken.

– Det var EIO som tog ett fint initiativ och inviterade medlemsföretag att delta, men sedan EU konstaterat att det bara var Småland, Gotland och Öland som kvalificerade sig för att få bidrag, blev det vi själva och ett par andra företag från den här landsänden som deltog.

Kursutbudet bestod av kurser ibland annat KNX, tele och säkerhet. Och så ingick EUU:s ledande montörs-utbildning.

– Den lät vi 15 anställda ta del av, så nu har vi ett stort gäng som har samma syn på hur projekten ska genomföras, på bygghandlingar, säkerhetsfrågor och annat viktigt, konstaterar Niclas Höckerfelt.

Totalt investerade Elia upp emot 500 utbildningstimmar, men han menar att företaget har fått väldigt mycket tillbaka av den satsningen.

Ledande montörskurserna har fått killarna att lyfta blicken och se sitt jobb ur lite större perspektiv.
Niclas Höckerfelt

Elias vapen i konkurrensen på elteknikmarknaden är den höga kompetensen och erfarenheten hos de anställda. Den gör det möjligt att erbjuda lokal teknisk kompetens till kunderna i sydöstra Småland. Niclas och Jan Höckerfelt är ganska stolta över hur företaget utvecklats på den punkten:

– Här i Kalmar är vi unika när det gäller att ha så många behörigheter. Det gör att vi kan vara ganska snabbfotade när så krävs och att vi klarar de flesta jobb som läggs ut här, förklarar de. Några riktigt stora projekt är inte på gång just nu i Kalmar, men Elia har varit engagerade i mycket av högskolans utbyggnad, i kommunala projekt som skolor och daghem åt Kalmar, Mörbylånga, Torsås, Nybro och Mönsterås kommuner. Kommersiella lokaler, industribyggnader och andra medelstora projekt finns också på referenslistan.

– Jo, nog har vi klarat oss ganska bra i konkurrensen. Av de två-tre elever som vi tar in på APL-praktik har vi kunnat anställa en eller ett par varje år så medelåldern är inte så hög – den ligger runt 35 år, berättar Nicklas Höckerfelt.

Statusen som anläggarfirma för brand- och inbrottslarm har gett Elia en hel del jobb genom åren.

– Vi har nog installerat 15-20 centralapparater varje år och genom att nu få en kille som är behörig på CCTV kan vi vara med och kämpa om jobben på den växande marknaden. Niclas Höckerfelt berättar att Elia bland annat installerat och driftsatt en ny kameraövervakningsanläggning på Kalmar FF:s hemmaplan – Guldfågeln Arena.

– Och så har vi varit tidigt ute inom ett annat hett teknikområde. Vi installerade en solcellsanläggning på ett nytt bibliotek i Mönsterås för ett par år sedan. Den var på 26 kW och ingick i entreprenaden så när vi bestämde oss för att räkna på det jobbet fick vi läsa på om solkraft och diskutera med leverantörerna. Drivkraften att ständigt bli bättre räckte så långt den gången att det blivit tre solcellsanläggningar till i Kalmar och Mönsterås.

FAKTA

Elia

• Företaget grundades i Trekanten utanför Kalmar av Peter Höckerfeldt 1993
• 1995 kom hans bror Janne Höckerfeldt in i företaget. Elia öppnade kontor i Kalmar och växte kraftigt i samband med ett stort entreprenadjobb där.
• Sedan förra året finns företaget i Trekanten, Kalmar och Nybro.
• Elia har ett 45-tal anställda idag.
• Företaget ägs av Janne och Niclas Höckerfeldt.
• Omsättningen uppgick 2012 till 48,8 miljoner kronor.
• Vinstmarginalen samma år var 8,23 procent.