Elbranschen hjälper balkan

Publicerad 5 jun 2014, 16:07

Översvämningskatastrofen på Balkan har orsakat stora skador på elförsörjningen. Nu vädjar Eurelectric, elbranschens europeiska branschförening, till elnätsföretagen i Europa att leta i sina förråd efter materiel som kan vara till nytta i de drabbade områdena.

Matz Tapper på Svensk Energi är ansvarig för den frivilliga elsamverkansorganisationen i Sverige.

– Det tycks vara ett synnerligen skärpt läge för elförsörjningen. Inte minst har många jordskred vållat stor skada utöver högt vattenläge. Det viktigaste nu är att drabbade balkanländer får hjälp med materiel. Vi vet av egna erfarenheter tidigare, inte minst efter stormarna Gudrun och Per åren 2005 respektive 2007, att materiel snabbt blir en bristvara.

Han hoppas nu att det finns företag som kan ställa upp och bistå. Har man materiel att erbjuda ska man ta direktkontakt: Milka.Mumovic@energy-community.org