Bud accepterat – ingen strejk

Publicerad 18 jun 2014, 16:00

Både fackförbundet Seko och arbetsgivarorganisationen Almega tackade på onsdagskvällen ja till medlarnas bud. Senare på onsdagskvällen återkallade Svenska Elektrikerförbundet (SEF) sina sympativarsel mot medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

– Det är utmärkt att parterna lyckades komma överens på en nivå i linje med övriga avtal på arbetsmarknaden och att vi slipper omfattande konflikt och sympatiåtgärder i en uppåtgående konjunktur. Uppenbarligen har man också hittat en, för båda parter, acceptabel lösning på den flexibilitet som branschen har behov av även om det verkar få märkliga lönepolitiska effekter, säger Jan Siezing, vd på EIO.

Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld är inte helt nöjd med lösningen.

– Det blev ett avtal med höga löneökningar för de timanställda men det betalas genom att de fastanställda avstår delar av sin löneökning, säger hon.

Hon förklarar att avtalet i många fall leder till att lönen för en timanställd 19-åring utan erfarenhet blir högre än för en fastanställd medarbetare med 40 års erfarenhet, och att det blir en märklig situation på företagen när de med minst erfarenhet får de högsta lönerna.

– En fortsatt och utvidgad strejk skulle fått oproportionerliga konsekvenser. Därför var vi tvungna att acceptera ett avtal som inte är bra, säger Beata Hammarskiöld.

Janne Rudén, Sekos förbundsordförande, är mer positiv.

– Budet innehöll en hel del materiellt som tillgodosåg våra krav när det gäller timanställningar och tillsvidareanställningar, säger han till TT.