”Vi behöver arbetskraftsinvandrare”

Publicerad 12 maj 2014, 14:49

Det är en myt att arbetskraftsinvandrare skulle ”ta” befintliga jobb och att arbetskraftsinvandring leder till lönedumpning. Det blev Carola Lemnes första offentliga ord som ny vd för Svenskt Näringsliv.

Carola Lemne tillträder som vd för Svenskt Näringsliv i dag. På måndagens debattsida på dn.se argumenterar hon för att Sverige behöver arbetskraftsinvandring för att klara välfärden.
”Proceduren för dem som vill komma hit och arbeta bör förenklas”, skriver hon.

Arbetskraftsinvandring behövs för att lösa kompetensbrist, öka näringslivets konkurrenskraft och för att kompensera för att varannan kommun i Sverige står inför en negativ befolkningstillväxt. För många av Svenskt näringslivs medlemsföretag är arbetskraftsinvandring direkt avgörande, enligt Carola Lemne.

Hon lyfter även fram att andelen arbetskraftinvandrare från länder utanför EU/EES var 0,44 procent av den sysselsatta befolkningen i Sverige, i februari i år. 29 procent av de 20 279 arbetstillstånd som var aktiva utgjordes av dataspecialister.

”Argumenten mot arbetskraftsinvandring är i grunden felaktiga. Alla seriösa granskningar visar att det inte finns några stora problem med arbetsgivare som missbrukar systemet. I de relativt få fall som det ändå förekommer är detta mot reglerna och ska beivras. Arbetskraftsinvandring tar heller inte jobb från människor som redan finns i Sverige. Arbetskraftsinvandrare utför i huvudsak jobb och uppdrag som annars inte skulle ha blivit utförda. I stället bidrar de till fler jobb genom att företagen utvecklas och kan anställa fler.

”Det skapas inte heller något låglöneproletariat av arbetskraftsinvandrare. De som kommer hit måste ha lön och andra villkor minst enligt motsvarande kollektivavtal. I det gamla systemet fanns tydliga incitament till svartarbete och ”papperslöst” arbete eftersom det inte fanns lagliga vägar in på arbetsmarknaden”, skriver Carola Lemne.