Certifiering ska ge bättre lönsamhet

Publicerad 8 maj 2014, 15:36

Installationsbranschen vill införa certifiering av projektledare för att höja kompetensen och skapa bättre lönsamhet i företagen. Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och VVS Företagen har tagit fram en förstudie tillsammans med Johan von Holst på ÅF, för att skapa en modell för certifieringen.

– Det här är en del i vårt arbete för att branschen ska bli mer produktiv och för att skapa bättre lönsamhet för våra medlemsföretag. Det pratas då och då om att, till exempel, byggbranschen och installationsbranschen behöver bli mer produktiva. Och det är ganska naturligt att projektledare med högre kompetens ger effektivare projekt, vilket i sin tur leder till högre produktivitet och bättre lönsamhet, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO, och tillägger:

– Än så länge har vi gjort en förstudie och inte mycket mer än så är klart i dag. Men självklart kommer mer information att komma när projektet kommer igång.

Hittills består förslaget till certifiering av projektledare av fem kompetensnivåer. Branscherna tillsammans kan ha uppemot 10 000 projektledare och var och en av dem skulle i första hand genomgå en kompetensprövning. Med utgångspunkt från denna skulle man sedan kunna gå modulkurser för att få upp kompetensen.