Samma kostnad för alla som söker behörighet

Publicerad 3 apr 2014, 09:56

Från och med den 1 maj i år måste alla som ansöker om behörighet som elinstallatör betala en avgift. Tidigare har bara de som fått sin behörighetsansökan beviljad betalat, i efterskott. Nu ändrar Elsäkerhetsverket på det, enligt regeringens beslut.

De som inte fått sin ansökan beviljad har inte betalat någon avgift för handläggningen av ansökan. Men den 1 maj 2014 ersätts behörighetsavgiften med en ansökningsavgift. Den nya ansökningsavgiften blir 1 350 kronor. Tidigare var avgiften för handläggningen 2 000 kronor, om ansökan beviljats.

Regeringen har beslutat om ändringen i elinstallatörsförordningen och nu pågår arbetet med att förändra såväl betalningsrutiner som handläggningsprocess på Elsäkerhetsverket. Ansökningsavgifter ska finansiera myndighetens handläggning av ansökningsärenden.

– Avgiften är till för att finansiera själva handläggningen och en person som söker behörighet innebär samma handläggningstid för oss oavsett om ansökan beviljas eller avslås, säger Charlotte Mogren, handläggare vid Elsäkerhetsverket.

– Det är den tiden som man betalar för, fortsätter hon.

På Elsäkerhetsverkets webbplats finns mer information om förändringen och om ansökningsprocessen.

– Det går också bra att ringa eller mejla oss om man har frågor, säger Charlotte Mogren.