”Många av våra medlemmar famlar i blindo”

Publicerad 15 apr 2014, 12:50

Krävs det behörighet för att sätta upp belysning hemma i trädgården? Får vem som helst lägga golvvärme? Den här typen av frågor får jag nästan varje vecka. I de flesta fall kan jag svaret, men det är inte alldeles lätt att se logiken i varför vissa elarbeten bara får utföras av professionella medan andra kan utföras av gemene man.

Krönika av Jan Siezing som kommentar till Elbehörighetsutredningen.

Jag är inte ensam om att tycka att reglerna är svårtydda. EIO har låtit Novus undersöka kunskaperna både bland medlemsföretagen och allmänheten. Resultatet är allvarligt.

Ifråga om flera vanliga elarbeten är det uppenbart att många av våra egna medlemmar famlar i blindo. Till exempel vet 11 procent av de svarande företagen inte att fast anslutning eller losskoppling av en fast ansluten elapparat är en behörighetskrävande arbetsuppgift. 20 procent vet att det bara är en elinstallatör eller yrkesperson under överinseende som får resa en belysningsstolpe.

Kunskapen är ännu sämre bland allmänheten. Nästan 20 procent hade på egen hand kopplat in disk eller tvättmaskin i en anslutningsdosa, trots att det är ett behörighetskrävande arbete.
Denna okunskap föder osäkerhet som i sin tur riskerar att undergräva elsäkerheten.

Medan de flesta elteknikföretag tar det säkra före det osäkra och låter kompetent personal utföra arbeten under överinseende av behöriga elinstallatörer, försöker övermodiga hemmafixare gärna att åtgärda elfel som de innerst inne vet att de borde överlåta åt professionella.

För att komma tillrätta med det här problemet måste behörighetskraven ses över. Efter att Elbehörighetsutredningen i januari uppmanade Elsäkerhetsverket att göra just en sådan översyn av reglerna är vi på EIO hoppfulla om att en ändring äntligen är på väg. Elsäkerhetsverket har nu en gyllene chans att en gång för alla reda ut de frågetecken som äventyrar elsäkerheten.

Men att lista vilka specifika arbetsuppgifter som ska kräva behörighet är ingen framkomlig väg. Utmaningen vore närmast omöjlig att överblicka och skulle man till slut få fram en komplett lista skulle den sannolikt redan hunnit bli inaktuell.

Vi föreslår en annan väg: begränsa behörighetskravet till de elarbeten som påverkar elsäkerheten, till exempel installation av kablar, elcentraler och annan elmateriel som ska spänningssättas samt installation av skyddsledare. Genom att låta principen styra och undvika att fastna i detaljer skulle många av de gränsdragningsproblem som idag skapar bekymmer kunna undvikas. Det vore en seger för elsäkerheten i hela samhället.