Konkurserna fortsätter minska

Publicerad 3 apr 2014, 15:06

Företagskonkurserna minskade med fem procent i mars och därmed fortsätter den positiva utveckling som synts sedan andra halvan av förra året. Efter första kvartalet 2014 uppgår konkursminskningen till tio procent och nedgången omfattar de allra flesta län och branscher, allt enligt UC.

Under mars månad försattes 545 företag i konkurs, vilket innebär en minskning med fem procent jämfört med samma månad föregående år.

– Utvecklingen indikerar en förbättrad konjunktur och viss optimism i det svenska näringslivet vilket för många företag innebär ökade möjligheter till högre intäkter och starkare likviditet. Antalet företagskonkurser har minskat eller stått stilla under de tre senaste kvartalen, och många företag har fått ett stabilare kassaflöde och bättre lönsamhet, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

Under det första kvartalet uppgick antalet företagskonkurser till 1 661 stycken. Det är alltså en minskning med tio procent jämfört med motsvarande period förra året.

Störst konkursminskningar noteras för transportsektorn, detaljhandeln, information och kommunikation samt byggindustrin.

Just byggindustrin ser en mycket positiv trend där konkurserna har minskat med 19 procent under årets första tre månader.

– Det finns en optimism inom byggindustrin och framför allt är det bostadsbyggande som förväntas ta fart ordentligt under året och därmed kunna driva återhämtningen och utvecklingen framåt, säger Roland Sigbladh.