Framtiden är ljus för elkraftsingenjörer

Publicerad 24 apr 2014, 09:45

Elteknik- och energiföretagens behov av elkraftsingenjörer blir bara större. Och enligt Arbetsförmedlingen kommer efterfrågan fortsätta att öka de närmaste åren. Det skriver Dagens Nyheter i dag.

Under de kommande fem åren räknar branschföreningen Svensk Energi med att det kommer att behöva rekryteras cirka 8 000 ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftskompetens. Det går hand i hand med Svenska Kraftnäts prognos för 2015–2017, då investeringarna beräknas uppgå till tolv miljarder kronor. Det är det svenska elnätet som behöver förnyas – oavsett konjunktur.

Det är dessutom både få som utbildar sig inom yrket och vanligt att ingenjörer lämnar yrket för att arbeta inom administrativa och arbetsledande befattningar. Jobbmöjligheterna är störst för ingenjörer med yrkeserfarenhet, men även nyexaminerade har goda utsikter.