Fokus på system för att styra energin

Publicerad 28 apr 2014, 13:33

Det handlar om att producera, styra och lagra energi. Och att sedan ha en smart lösning för när energin ska konsumeras – i så snåla portioner som möjligt. Så kan besökaren på årets Light+Building sammanfatta de aktuella trenderna inom el- och energiteknik och industri- och fastighetsautomation.

I Schneider Electrics stora monter i hall 11 är det Rickard Nilsson som tar emot. Han berättar att företaget har 150 personer på plats för att bemanna montern och att han och de övriga i år speciellt gladde sig åt att företaget inte bara hade flera nya spännande produkter och lösningar att visa utan än mer åt att det handlade om saker som redan fanns tillgängliga på marknaden.

– Annars är det ofta så att här presenteras nyheter som just gått från idé till verklighet och inte riktigt hunnit bli kommersiellt tillgängliga. Men i år kan besökaren gå hem och köpa vad det nu är han fastnat för i vårt utbud, förklarade Rickard.

Schneider Electric visade sina olika koncept för att visualisera KNX-system via olika paneler och manöverenheter. Flera av dem har gränssnitt via webben så att de också kan tas upp via Smartphones, surfplattor eller PC.

– En nyhet här är att vi nu också har en lösning där också porttelefonen kan användas som en deltagare i KNX-systemet. På så vis går det att styra belysningen i entrén efter påringningar, visa bilder på den besökande i TV:n uppe i vardagsrummet och liknande.

Samarbetet mellan BMW och Schneider Electric utnyttjades för att locka besökare till montern. Nya elbilen BMW i3 och en förstudie till en eldriven motorcykel kittlade mångas intresse. På elsidan kunde Schneider Electric visa tre modeller av de laddstationer i serien EVlink som tagits fram för det här samarbetet ¬ från en mindre modell för hemmabruk, via en företagsanpassad till en större laddstation för mer publika laddplatser.

– Hemmastationen klarar sig med en 16A säkring och klarar att ladda batterierna i din i3:a på 5-7 timmar, berättade Rickard Nilsson.

Med värstingmodellen – för snabbladdning, klaras laddningen på en timme till fullt batteri eller 20 minuter för att fylla till 80 procent. Men då kräver den 120 A.

– Vi är väldigt glada över att vi nu äntligen fått en Europastandard för hur anslutningarna ska se ut. Det är den typen av anslutningar vi använder i våra EVlink-produkter, berättade Rickard Nilsson.

Schneider Electrics nya KNX Touch Panel gör det möjligt att styra energisystemet i bostaden efter de växlande förutsättningarna under dygnets gång. Systemet bakom kan styra hur energi tas emot – via en växelriktare –från husets solcellsanläggning under dagen, styra laddningsregulatorn för bilbatterierna i garaget och se till att tvättmaskinen körs när det finns billigast möjliga energi att tillgå.

– Det finns ett stort behov av systemlösningar som gör det möjligt för dig att bara ta energi ur elnätet när den verkligen behövs och att sälja överskottsenergi från egen produktion när sådan finns att tillgå. Rickard Nilsson förklarar att Schneider Electric nu kan erbjuda alla de KNX-komponenter som krävs för att bygga sådana system.

Schneider Electric visade också sin nya franskutvecklade hemautomationslösning Wiser. Den erbjuder allt från energistyrning till smidig styrning av enskilda elkomponenter i hemmet – vida radiolänk.

Wiser kan styra termostater och ställdon för el- och värme, till exempel. Du kan koppla in dig utifrån och styra funktionerna via mobilen. Det finns också mellanpluggar till vägguttagen som gör det möjligt att slå på och av vilken elförbrukare som helst på samma sätt.
Rickard Nilsson

Hemautomation och energistyrning var också ett stort nummer hos tyska Hager – både i mindre och större skala. Bland enklare produkter märktes till exempel strömställare från numera Hager-ägda Berker som utrustats för att också möjliggöra RGB-styrning av anslutna LED-ljuskällor.

På automationssidan har Hager nu tre system att erbjuda – Quicklink (som Elinstallatören berättat om tidigare), Easylink och Systemlink. Quicklink är ett system med självinstruerande komponenter som är väldigt enkelt att komma igång med. Easylink är systemlösningar för hela husinstallationer och Systemlink är avsett för riktigt stora KNX-system.

– Till Easylink kommer vi med ett nytt och enklare konfigureringsverktyg, berättade Markus Enning från Hager. Det är mycket intuitivt och enkelt att programmera, lovade han.

Hager har också arbetat intensivt med att utveckla lösningar för att sy ihop energiproduktion och energiförbrukning. På Light+Building visades bland annat ett elskåp med vidbyggt fack för åtta batterier att ladda egenproducerad energi i.

– En viktig del i den här lösningen är möjligheten att reglera hushållskonsumtionen efter tillgänglig batterikapacitet, framhöll Markus Enning.

ABB ägnade en stor del av sin monter åt koncernens olika lösningar för fastighets- och industriautomation. Utvecklingen av lösningar för det smarta hemmet fortsätter av allt att döma som planerat. Parallellt med den stärker ABB sina positioner genom strategiska företagsförvärv inom bland annat solcellsteknik.

Förra året förvärvades amerikanska företaget Power-One för cirka sju miljarder kronor. Det är ett företag som utvecklar och tillverkar utrustning för produktion och hantering av system för förnybar energi – inte minst då solkraftslösningar.

På Light+Building visades bland annat Aurora – en produkt som består av en inverter, ett batterilager och elektronik för att styra energiflödena. Aurora är en inte större än ett ordinärt elskåp men avsevärt snyggare. Här kan upp till 6 kWh elenergi lagras i Litium Ion-batterier.
Power One har valt att inte utnyttja batteriernas kapacitet fullt ut. Genom att bara ladda dem till två tredjedelar ökas livslängden till uppskattningsvis 10 år.