Farliga leksaker i butikerna

Publicerad 23 apr 2014, 10:08

En barnlampa i form av en robot har återkallats från butiker. Lampan ansågs vara avsedd för barn, men barnlampor får ha högst 24 volt matningsspänning. Robotlampan hade 230 volt.

Trots att marknaden är hårt reglerad sedan flera år tillbaka hittas det fortfarande farliga leksaker ute i butikerna. Det visar en marknadskontroll som Konsumentverket gjort tillsammans med Elsäkerhetsverket och Kemikalieinspektionen.

Under två års tid har de granskat risker med leksaker. Resultatet visar att det fortfarande finns stora brister, trots hårda krav. Bland annat visade det sig att det finns både ftalater och bly i många leksaker. Dessa ämnen finns främst i mjuka plastleksaker och elektriska apparater. Dessutom saknas det i många fall nödvändig dokumentation samt CE-märkning.

– Syftet var att kontrollera leksaker efter de krav som den nya lagstiftningen från 2011 ställer. Men istället fann vi brister enligt den gamla lagstiftningen. Brister som alltså borde ha varit åtgärdade för länge sedan. Det var det överraskande och ett underbetyg för branschen, säger Anna Ekegren, jurist vid Konsumentverket.