Logga in

Elsäkerhetsverket och varuhusen angriper problem

Publicerad
29 apr 2014, 13:37

Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) rapport Noll Koll – Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar, som släpptes i höstas, visade att byggvaruhandeln inte tar sitt ansvar när det gäller att informera konsumenterna om regler och säkerhet kring elprodukter och elarbeten. Med anledning av den har Elsäkerhetsverket nu träffat butikskedjorna för att diskutera problemet.

– Det är mycket bra att Elsäkerhetsverket faktisk tagit till sig den livsviktiga information som finns i vår rapport, och agerat, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef på EIO.

Elsäkerhetsverket har nu träffat representanter för flera av de 60 butikskedjor som undersöktes inför EIO:s rapport.

– Tillsammans med försäljningsorganisationerna vill vi förbättra informationen och skapa en större medvetenhet hos konsumenterna kring elsäkerhet. Problemen i undersökningen visar på en kunskapsbrist som kräver åtgärder för att information ska nå ut till konsumenterna, säger Elisabet Falemo, generaldirektör på Elsäkerhetsverket.

I genomsnitt skadas drygt 300 personer per år när det utför så kallat ”gör-det-självarbete”, vilket är en femtedel av alla som skadas vid elolyckor. Men även dem som bor eller vistas på en plats där en felaktig installation gjorts riskerar att drabbas av en elolycka.

– Vår rapport visar att byggvaruhandeln inte tar sitt ansvar överhuvudtaget när det gäller att informera konsumenterna om regler och säkerhet. Det är både korkat och riskfyllt, med tanke på de skador på personer och egendom som kan uppstå. Många kan få elen hemma att fungera, visst. Men en fråga man bör ställa sig är hur farligt hemmet blir, sa Johan Martinsson när rapporten publicerades.

När Elsäkerhetsverket och butikskedjorna nu träffats har de diskuterat hur de tillsammans kan bidra till att kunskapen ökar både i butikerna och hos konsumenterna. Ett förslag var att vanliga frågor och svar om olika produktgrupper ska finnas lättillgängliga för butikssäljarna. Dessutom föreslogs att Elsäkerhetsverkets skrift ”Elsäkerhetspocketen” kan användas på olika sätt. Butikskedjorna efterfrågade även stöd och tips inom elområdet i samband med utbildning av butikspersonal.

De butikskedjor som deltog var K-Rauta, Jula, Bauhaus, Hornbach, Clas Ohlsson, Interpares, Woody, Elon och Elkedjan.

Regelverket kring el och ansvar är inte alltid självklart. Vi har viss skyltning på butikshyllorna om vad som är behörighetskrävande men visst kan vi bli tydligare. Vår personal behöver stöd i att skaffa sig rätt kompetens.
Skriver Mikael Rönnbro, affärsutvecklingschef på Elon AB, i ett pressmeddelande från Elsäkerhetsverket.


Anders Peterson, chef
för avdelningen för anläggningar och installatörer på Elsäkerhetsverket säger att det finns en enkel grundregel att hålla sig till – hela tiden.

– Utgå ifrån att allt elinstallationsarbete är behörighetsgrundande, säger han.

Nu är Johan Martinsson hoppfull.

– Jag hoppas och tror att dessa möten leder till de verkliga förändringar som EIO uppmanar till, både i synsättet på egna elarbeten i hemmet och på beteendet i varuhusen, säger han.