Elrätt riktar in sig på kundmötet

Publicerad 23 apr 2014, 10:30

Elrätt samlar nu styrkorna och tar ut riktningen för projektets fortsättning. Hittills har branschen gemensamt definierat vad Elrätt innebär och förmedlat det genom utbildningar och kampanjer. Nu är tiden är mogen att lägga mer vikt vid mötet med slutkunderna. Värdet av smarta och innovativa lösningar måste vara tydligt i mötet där affärer blir av.

Till syvende och sist är det i mötet mellan installatören och slutkunden som affärerna avgörs. Därför kommer nästa steg i Elrätt att handla om att stärka och utbilda installatörerna inför det mötet. Bättre kundmöten helt enkelt.

Nyligen samlades ledande representanter för Sverige Elgrossister (SEG), Elrätta leverantörer och Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) på Clarion Sign i Stockholm för att ta sats mot detta nästa steg i Elrätt-kampanjen.

Elrätt samlar de tyngsta aktörerna i elteknikbranschen och kampanjen har som mål att ge kunden information om lösningar som ger energieffektivitet, komfort och trygghet. Det är samtidigt en gemensam varumärkeskampanj som lyfter hela branschen. Nu går vi vidare i detta utvecklingsprojekt och för att det ska fungera krävs bred uppslutning.
Hans Nyblom, ansvarig för affärsutveckling på EIO.


Installationsföretagen kommer
att få praktiskt träning, både via webben och i lärarledda kurser, för att få kundmöten att kretsa kring lösningar och kundnytta snarare än kabelmeter och antal timmar.

Hans Nyblom förklarar att Elrätt också kommer att gå ut med information direkt till de i branschen som har beslutsfattande ställning i till exempel fastighetsbolag.
Såväl grossister som leverantörer inom projektet kommer att utse koordinatorer som ska samordna internt och stödja installatörerna. De kommer dessutom att bland annat utbilda installatörerna i ny teknik och skapa Elrätta koncept som installatörerna kan presentera för slutkunderna.

– Det känns spännande att ta nästa steg och bidra till bättre kundmöten. Nu ska Elrätta installatörer få maximalt stöd för att kunna visa kundnyttan med moderna lösningar, säger Hans Nyblom.