Mer kompetens än efterfrågan

Publicerad 26 mar 2014, 15:28 | Uppdaterad 24 feb 2021

Efterfrågan på modern elteknik är inte stor i Rättviksbygden. Här dominerar Rättviks Elektriska på elteknikmarknaden, ett företag som har kompetens för mycket mer än vad kunderna i detta konservativa hörn av Dalarna efterfrågar. Företaget har satsat på elektroniska körjournaler för att förenkla företagets bilhantering och göra livet lättare också för de anställda.

I slutet av 2012 annonserade dåvarande vd:n för Rättviks kommunala fastighetsbolag RFAB, Jan Kans, att Rättvik skulle bli den första kommun i landet där alla ljuskällor bytts till LED. Arbetet skulle vara klart 2016 och inledas i RFAB:s egna fastigheter och övrig belysning, inne och ute, som kommunen svarade för.

Projektet blev snabbt ett fiasko. RFAB överskred sin budget med 11 miljoner kronor, vd:n fick avgå och kan nu komma att åtalas för sin roll i affären. LED-ljuskällorna var av en kvalitet som inga seriösa elinstallatörer ville befatta sig med och allt rann ut i sanden…

– Kanske är det här en del av orsaken till att folk här i Rättviksbygden är så skeptiska till ny elteknik, säger Leif Danielsson på Rättviks Elektriska, kommunens ledande elinstallationsföretag.

Hans kollega, Lasse Back håller med och tillägger:

Affären ledde dessutom till att kommunen, som är en av våra största kunder, idag har ont om pengar och ligger lågt med nyinvesteringar. Här behöver till exempel reningsverket byggas ut, men det är inte planerat förrän om ett par år. Så just nu är det stopp också för större bostadsbyggnadsprojekt i kommunen.
Lasse Back

De här bistra tongångarna till trots är Rättviks Elektriska ett installationsföretag som har gott om jobb för sina tolv anställda. ROT-avdrag och en mängd serviceuppdrag håller firman igång.

– Vi gör allt inom el och klarar också brand- och inbrottslarm. Kommunen är en viktig kund på larmsidan och den har en duktig brandchef här i Rättvik som ställer höga krav på brandlarm och därigenom genererar en hel del jobb åt oss, berättar Leif Danielsson. Det blir också mycket servicejobb åt industrin här i Rättvik med omnejd, tillägger han.

Industrin – det är sågverk, kalkbruken i Rättvik och Boda och Peabs asfaltverk, bland andra.
Hedlunds sågverk i Furudal hörde av sig för fyra år sedan och ville låna in en elektriker på 14 dagar. Han är kvar där än, skrattar Lasse Back. 

Även om det inte byggs så mycket nytt så blir det ändå en hel del jobb åt kommunen med bostadsanpassningar.

– Vi monterar in spisvakter, dörröppnare och sådant, förklarar Leif Danielsson. Och så har Rättviks Elektriska hand om jourberedskap på det kommunala värmeverket var femte vecka.

Leif berättar också om två viktiga evenemang i Rättvik som ger företaget en hel del jobb, om än säsongsbetonat.

Rättviks marknad är den näst största i landet efter Kivik och har 100 000 besökare. Den hålls två gånger om året, i maj och oktober och pågår då i tre dagar. Vi har jobb i tre och en halv vecka innan för att förbereda all tillfällig el som ska finnas på plats, under de tre marknadsdagarna för att hålla service och några dagar efteråt för att plocka ner allt igen.
Leif Danielsson


Det andra stora evenemanget
är Classic Car Week som hålls en vecka varje sommar här i Rättvik. Då invaderas det lilla samhället av allt från rena veteranbilar till stylade amerikanare och Hot Rods. Men också av företag som har saker att sälja alla de biltokiga som kommer hit och som därför också behöver tillfällig el framdragen.

– Och våra två stora campingplatser behöver också hjälp med elen vid de här evenemangen, liksom det behövs el till tillfälliga uppställningsplatser för husbilar och husvagnar den där veckan, berättar Leif.

Rättviks Elektriska håller sig mest inom kommunen, men då och då kan det bli en utflykt på längre håll:

– Vi gjorde elen när Börjes Bygg här i Rättvik byggde nytt värmeverk åt kommunen. Så när det företaget vann en upphandling i norska Lillehammer för att bygga ett fliseldat värmeverk även där, fick vi följa med och svara för elinstallationerna. Leif Danielsson berättar att Rättviks Elektriska också gjort elen till en hel del flispannor åt en av tillverkarna, Jernforsen Energi System AB.

Riksbekanta pensionatet Åkerblads i Tällberg är en annan prestigekund för Rättviks Elektriska. Där har byggts om och till en hel del på senare år, med företaget som leverantör av elinstallationer och löpande servicejobb.

Leif Danielsson är också ansvarig för Rättvik Elektriskas bilpark. I den egenskapen har han numera hjälp av en lösning för elektroniska körjournaler, Redknows. Han berättar att systemet infördes efter vissa diskussioner med facket men att det nu fungerar till de flestas belåtenhet:

– Elektrikerfacket ställde krav på att systemet inte fick användas för att övervaka de anställda, så vi fick skriva under på att inte utnyttja den positioneringsfunktion som finns i Redknows. Istället använder vi systemet uteslutande för att registrera antal körda kilometer, i tjänst och privat. Den privata delen får inte överskrida 100 kilometer, enligt Skatteverkets normer, såvida inte den anställde väljer att ta förmånsvärdet av fri bil – men det är det ingen som har valt.

Det är de anställda själva som registrera vad som är tjänstekörning respektive privat och det fungerar fint. Förtroendet mellan ledning och personal ligger på en hög nivå, vilket också visar sig i form av en väldigt låg personalomsättning. De elektroniska körjournalerna hade ingen menlig inverkan på relationerna mellan företag och anställda, berättar Leif:

– Vi hade fyra-fem killar som var lite oroliga för hur det här skulle fungera, men de övriga tyckte det var skönt att slippa allt manuellt ifyllande av körjournalerna. Fyra anställda lämnar sina bilar hos företaget på kvällen men resten använder dem som förut, med en viktig skillnad:

– Jag har noterat att antalet körda kilometer minskat sedan vi införde systemet. Enbart den minskningen betalar kostnaden för tjänsten och så har vi förstås besparingar i och med att både montörerna och vi som administrerar det hela inte behöver lägga så mycket tid på körjournalerna.

Leif Danielsson ser ytterligare två viktiga fördelar med elektronisk körjournal:

– Våra kunder vet att bilkostnaderna på fakturan är väldokumenterade och vi på företaget slipper bekymra oss om eventuella skatterevisioner. Det gäller förstås också för de anställda – här behöver ingen vara orolig för fogden, skrattar Leif.

Det finns ytterligare en fördel med systemet, men den hoppas Leif slippa dra nytta av – om någon skulle försvinna så har företaget fackets medgivande till att utnyttja positioneringstjänsten…

FAKTA

Rättviks Elektriska AB

• Ägs av Martin Broman i Mora, via moderbolaget Dala HK-Service.
• I samma företagsgrupp ingår LE-EL i Orsa.
• Företaget har 16 anställda, varav 12 montörer.
• Omsättningen uppgick 2012 till 19 miljoner kronor. Då hade företaget 20 anställda.
• Vinstmarginalen samma år uppgick till 4,6 procent.

FAKTA

Redknows

• Alla bilar förses med en GPS-enhet som överför data om bilens position till en webbsida där bilarna kan följas i realtid.
• Körningar presenteras i en lista med tid och adresser.
• Kostar ett par tusenlappar för GPS-enheten och straxt under 100 kronor i månatlig abonnemangskostnad, per enhet. EIO erbjuder viss rabatt på kostnaderna.
• Är ett smart sätt att återfinna försvunnen egendom – se rutan nedanför.

FAKTA

Hjullastare återfanns på en timme

En maskinägare i Solna upptäckte på julafton 2012 att hans hjullastare blivit stulen. Maskinen var värd två miljoner kronor. Som tur var hade den utrustats med GPS-larm från Redknows. Den uppringdes och avslöjade var maskinen fanns.

Polisen tillkallades och fann lastaren på en svårupptäckt plats, övergiven. Den transporterades omgående tillbaka till sin hemadress.