Installationsmarknaden på väg upp

Publicerad 24 mar 2014, 08:52

Efter en nästan statisk elinstallationsmarknad år 2013, har det börjat röra på sig under 2014. För hela 2014 väntas en ökning av marknaden med tre procent. Det fortsätter uppåt under 2015, men då bara med någon enstaka procent. Allt enligt Elektriska Installatörsorganisationens (EIO) senaste konjunkturrapport.

Det är bostadsbyggandet som ligger bakom elinstallationsmarknadens lyft, även om flera andra sektorer nu bidrar. Det totala installationsvärdet under 2013 hamnade på runt 65 miljarder kronor – samma siffra som för 2012. Byggandet av fler än 30 000 lägenheter påbörjades under 2013, vilket innebar en kraftig volymtillväxt på närmare 60 procent.

Det mesta pekar på att bostadsbyggandet fortsätter att öka, men i lite lugnare takt. För elinstallationsmarknaden innebar bostadsbyggutvecklingen en ökning med mer än 55 procent inom den sektorn. Industriinstallationer och investeringar i tele, data och säkerhet – de två tyngsta sektorerna – stod i princip stilla förra året, medan tillbakagångar noterades för nybyggnation inom industri och lager, kontor, handel och offentlig sektor.

Det mesta tyder nu på att elinstallationsmarknaden bottnade förra året och har vänt uppåt, en ökning på tre procent väntas under 2014. För 2015 väntas den öka med en procent.

– En intressant iakttagelse, som framkommer i vårens konjunkturrapport, är att elinstallationernas andel av investeringarna i nya byggnader tycks öka. Det byggdes 55 procent fler bostäder förra året i Sverige, men elinstallationerna i bostadsbyggena ökade med 60 procent, säger EIO:s branschekonom Hans Heldring.

Han förklarar att utvecklingen visar vilka möjligheter som finns för modern elteknik i ny- och ombyggnation av bostäder.

– Därför är det viktigt att hålla företaget uppdaterat på den nya eltekniken. Det gäller att ha kompetens inom områden som ny belysningsteknik, fastighetsautomation och energieffektivisering så att företaget kan erbjuda de nya och samtidigt mer kostnadskrävande funktioner som bostadsbyggarna efterfrågar. Här finns inspiration och kunskaper att hämta inom ramen för ELRÄTT-kampanjen, säger Hans Heldring.

Du kan läsa mer om rapporten på EIO:s hemsida, www.eio.se