Ingenjörsåret på gymnasiet blir permanent

Publicerad 19 mar 2014, 10:06

Det fjärde tekniska året i gymnasieskolan blir permanent och det blir därmed möjligt för fler elever att bli gymnasieingenjörer.

För 20 år sedan lades den fyråriga tekniska gymnasieutbildningen, där elever kunde bli gymnasieingenjörer, ned. Men eftersom förhoppningarna om att högskoleingenjörer skulle täcka industrins behov av tekniker på mellannivå aldrig infriades, bedrivs sedan 2011 en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Regeringen föreslår nu att utbildningen blir permanent till årsstarten 2015.

– Det år bra, säger Pontus Slättman, ansvarig för grundutbildningsfrågor på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

– Det finns i dag bara en skola som bedriver utbildning med ett fjärde år med inriktning mot el. Vi ser positivt på att de ges möjlighet att utbilda under ett fjärde år på teknikprogrammet. Samtidigt tycker vi att ett fjärde år på elprogrammet även kan vara intressant för framtiden. Det är viktigt att det finns olika utbildningsvägar till elteknikbranschen.

Förslaget innebär bland annat att vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet, men att det organiseras som ett fristående år. Utbildningen leder till en gymnasieingenjörsexamen och kommunala skolhuvudmän och huvudmän för fristående gymnasieskolor med teknikprogrammet får anordna vidareutbildningen.

– Industrin efterfrågar personer med den här kompetensen. Glädjande nog har det fjärde tekniska året blivit en succé, säger utbildningsminister Jan Björklund, i ett pressmeddelande.