Första kullen ut från EIOs ledarskapsprogram

Publicerad 31 mar 2014, 12:28

17 stolta deltagare presenterade sin personliga resa och tog emot certifikat när de som första grupp någonsin avslutade EIOs ledarskapsprogram den 6 februari. Deltagarna vittnar om omvälvande insikter inom ledarskap och ökad lust att leda och driva effektiva företag.

Under ett års tid har de 17 första kursdeltagarna träffats sex gånger, under två dagar vid varje tillfälle, för att skaffa sig insikter, verktyg och egna färdigheter inom ledarskap. IHM Business School har utvecklat utbildningen tillsammans med EIO. Staffan Lindhe från IHM håller i utbildningen och han berättar att den är speciellt anpassad för elteknikbranschen, en bransch som insett att den arbetar på tok för lite med ledarskapsfrågor.

– Det är fantastiskt att se hur deltagarna växer och delar med sig av sina erfarenheter när de testar det de lärt sig under året. För elteknikföretagen och EIOs medlemmar kommer det att ha stor effekt eftersom många företag inte alls sysslat med detta tidigare, säger Staffan Lindhe.

– Med denna ledarskapsutbildning som grund är företagen också väl rustade att ta emot morgondagens medarbetare, personer som har andra krav och värderingar.

Ett sista moment under dagen för certifieringen var att dela med sig av sin personliga resa under det gångna året. Många vittnade om starka upplevelser, givande samtal och om betydelsen av enkla verktyg som ger effektivt ledarskap. Tobias Nidmark ledare och ägare av Peak Service AB tycker att han fått verktyg att leda sina sex medarbetare.

Jag har upptäckt att man kan styra och påverka mycket med väldigt små och enkla medel. Mycket hänger på att lyssna uppmärksamt.
Tobias Nidmark

Precis lika positiv är Daniel Öberg, som leder arbetsledarna på Rödjares Elektriska, en firma med ett tjugotal montörer.

– Tidigare inbillade jag mig att ledarskap bara var något man löste i situationen. I vår bransch fick den person som var bäst på att skruva rollen som ledare. Men bra ledarskap handlar om andra saker, säger Daniel Öberg.

Han berättar att hans målsättning som ledare är att locka med alla medarbetare med transparens och tydlighet.

– Jag har lärt mig att förstå värdet av att visa tillit till människorna i gruppen som jag leder. Det betyder väldigt mycket.

Leif Eriksson äger och driver Powelon Elektriska. Han säger att han lärt sig delegera och fokusera på rätt saker.

Jag ville verkligen ha en förändring. Jag skötte allt, fixade med tider, material, fakturaunderlag, kundkontakt och ville samtidigt vara en av grabbarna. Det innebar att jag var överallt och ingenstans.
Leif Eriksson

Att kunna delegera har inneburit mer tid att lyssna och Leif Eriksson tycker att personalen fått större förtroende för honom.

– Jag har tid att följa upp det vi gör och nuförtiden har jag till och med tid att sätta mig och räkna på jobb på dagtid emellanåt, skrattar Leif Eriksson.

Staffan Lindhe förklarar att utbildningen bygger på olika delar: Deltagarnas insikter och vilja till förändring, konkreta verktyg att använda direkt i vardagen samt deltagarnas erfarenheter i rummet. Efter varje moment går deltagarna hem och tillämpar det de lärt sig och på så sätt skapas resultat direkt efter varje del.

Varje gång gruppen återses tittar de i backspegeln för att dela sina erfarenheter i vardagen och det som skett i mellanperioden. Utbildningen anpassas delvis efter gruppens erfarenheter och behov.

EIOs ledarskapsprogram pågår under 2014 i Stockholm, Göteborg och Malmö.