Förslag till Arbetsförmedlingen

Publicerad 18 mar 2014, 10:39

Flera fack och arbetsgivarorganisationer har i ett brev till Arbetsförmedlingens styrelse och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson förslagit att en nationell arbetsförmedling för samhällsbyggnad inrättas. Det behövs för att kunna säkra rekryteringen av kompetent arbetskraft, enligt organisationerna.

Avsändarna är tunga namn – Jan Siezing, VD på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Jonas Wallin, Ordförande i Svenska Elektrikerförbundet, Mats Björs, VD på VVS Företagen, Johan Lindholm, Ordförande i Byggnads och Ola Månsson, VD på Sveriges Byggindustrier är några av dem. Brevet är adresserat till Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och Arbetsförmedlingens styrelsemedlemmar.

Bransch- och fackorganisationerna, som alltså kommer från bygg- och installationsbranscherna, erbjuder sig att medverka i ett nationellt råd som stöd för denna verksamhet då samhällsbyggnadssektorn står för en betydande del av arbetsmarknaden med mer än 500 000 förvärvsarbetande, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Byggindustrier.

”Arbetsförmedlingen kan fungera mer effektivt för behoven i samhällsbyggnadssektorn. Under den senaste 10-årsperioden har våra branscher upplevt en varierande grad av ambition när det gäller branschkännedom och samverkan med arbetsgivare. För våra branscher är möjligheten att få tag i rätt matchad arbetskraft via bl.a. Arbetsförmedlingen avgörande. Många företag upplever idag att en platsannons hos Arbetsförmedlingen medför en stor extra belastning därför att så pass många individer som egentligen inte motsvarar kraven behöver hanteras i en rekryteringsprocess. Då förlitar man sig istället på andra lösningar eller låter bli att rekrytera”, står det bland annat i det två sidor långa brevet.

Organisationerna vill att Arbetsförmedlingen koncentrerar resurser för att bättre kunna möta behoven i samhällsbyggnadssektorn.

”Vi föreslår att Arbetsförmedlingen ges ett uppdrag att inom sig utveckla och stärka en nationell arbetsförmedling Samhällsbyggnad motsvarande de förmedlingar som redan finns inom bl.a. kultur- och sjöfartsområdena”, skriver de.