Bättre ledarskap ska lyfta företaget

Publicerad 31 mar 2014, 10:56

Jonas Gulliksson är redo att lyfta företaget han startade 1998 till nästa nivå. Det innebär att ta ledarskap på allvar. Gullikssons El består idag av 45 medarbetare och ledarskapet måste utgå från flera personer. Själv nyutexaminerad från EIOs ledarskapsprogram, skickar Jonas Gulliksson nu fyra projektledare ut på den resa som han precis avslutat.

För de anställda har ledarskapsutbildningen inneburit att de nu tycker att företaget fått en mer genomtänkt ledarstil.

Fram till nyligen ledde Jonas Gulliksson företaget han en gång grundade med vad han kallar ”sunt bonnförnuft”. Visst fungerade det. Till en viss gräns. Denna morgon sitter han i köket i lokalerna i Sollentuna och konstaterar att han är bättre ledare idag än för ett år sedan.

– Vi behövde strukturera företaget. Stegvis blev vi fler och vi ökade omsättningen. Det gick inte att köra med improviserat ledarskap längre, säger Jonas Gulliksson.

Han bestämde sig för att gå EIOs Ledarskapsprogram som startade för första gången i början av år 2013.

– Jag kände att jag själv behövde utbildningen för att få verktyg för vardagen. Jag är en känslostyrd person och jag har alltid haft en personlig kontakt med alla i företaget. När vi blev flera så var det många som inte kände sig sedda. Brister i ledarskapet blottlades när vi växte kan man säga.

Starka intryck och aha-upplevelser är de ord Jonas Gulliksson använder när han beskriver EIOs ledarskapsutbildning.

– Människor är olika och behöver coachas olika. Jag pratar mycket och emellanåt har jag säkert missat de som är annorlunda än jag själv.  Lyssna, locka in och ge folk tid att formulera det de vill säga, det är sådant jag nu har förstått vikten av.

En annan viktig beståndsdel i ledarskapet är förmågan att överlåta till personalen att hitta egna lösningar. Jonas förklarar att människor vill ta ansvar. Det är därför chefens uppgift att delegera. Givetvis baserat på individens förmåga.

En naturlig förlängning är därför att ett genomtänkt ledarskap förankras på flera nivåer inom företaget. Fyra projektledare, var och en ansvarig för sitt affärsområde, kommer nu att gå samma program som Jonas Gulliksson precis avslutat. 

En av projektledarna är Sebastian Nyström som främst leder projekt på sjukhus och hos andra offentliga uppdragsgivare.

Vi är projektledare med kundrelationer och personalansvar. Det är ganska naturligt att vi går igenom den här utbildningen.
Sebastian Nyström, har jobbat på företaget sedan år 2004.

Som en av de anställda märkte Sebastian Nyström inga dramatiska skillnader i hur saker fungerade på firman bara för att chefen gick utbildningen, men han tycker att han kan känna en successiv förändring mot en mer genomtänkt ledarstil. Han är själv full av förväntan.

– Jag hoppas på att utvecklas, självklart. Och jag vill bli bättre på att släppa kontrollen. Mitt behov av att kolla allt och göra saker själv kan nog skapa mer arbete än vad det frigör för företaget, tror Sebastian Nyström.

Jonas Gulliksson tycker att situationsanpassat ledarskap, som är en viktig del av utbildningen, fungerar bra i praktiken.

– Se på Sebastian här till exempel. Han är en erfaren elektriker, men ganska ny som projektledare. Då är det väl rimligt att jag fokuserar på att ge honom stöd på rätt område och inte på det han redan kan.

Han utvecklar tankarna på återkoppling och menar att den ska vara utvecklande snarare än enbart positiv eller negativ. Att inte ge återkoppling är ett tjänstefel för en ledare.

– Om jag inte ger de anställda utvecklande feedback så berövar jag dem möjligheten att utvecklas.

Att leda är inte det samma som att kunna allt. Det betyder enligt Jonas Gulliksson att man tar på sig att reda ut de viktiga frågorna. Han vill lyfta fram tre saker som han ser som mest väsentliga i sitt ledarskap.

Alla ska känna sig sedda. Vi ska skapa och behålla vi-känslan. Företaget ska kännetecknas av öppenhet och tydlighet. Så ser jag det.
Jonas Gulliksson

– Resan under året har inneburit att jag frigjort tid till väsentligheter. Jag är, som många i vår bransch, själv elektriker från början och jag satt tidigare i en sits där allt gick genom mig. Jag blev oumbärlig och fick därför jobba dygnet runt. Så ska det inte vara.

– Det stämmer, säger Sebastian Nyström. När allt hänger på en person så blir det lätt en känsla av nödläge för minsta lilla problem, och den känslan av brandkårsutryckning sprider sig neråt.

Att bästa elektrikern själv blir chef är ett fenomen som Jonas Gulliksson kan se i många elföretag.

– Det gäller inom hela byggbranschen faktiskt. Det är klart att chefer och mellanchefer leder efter bästa förmåga, men det finns egentligen ingen anledning att tro att den person som är bäst på att stå i ett skåp och skruva är den samma som är bästa projektledaren.

Att ett företag med 45 anställda skickar sammanlagt fem personer på ledarskapsutbildning är naturligtvis kostsamt, men det är värt investeringen, menar Jonas Gulliksson. På företaget talas det inte om några spikade tillväxtmål, men med rätt ledning kommer allt naturligt. Så även kunderna.

– Jag kan inte mäta resultatet på sista raden ännu, men jag är helt säker på att vi kommer kunna räkna hem det här en dag, säger Jonas Gulliksson och får medhåll av Sebastian Nyström.

– Precis, det är som att plantera ett äppelträd. Frukten kommer på sikt.

FAKTA

Gullikssons El

Finns i: Sollentuna
Etablerat: 1998.
Verksamhet: El- och teleinstallationer.
Uppdrag: Främst uppdrag inom kommuner och landsting samt en hel del försäkringsjobb som kommer in via byggföretag.
Anställda: Cirka 45 medarbetare och står i begrepp att anställa fler.
Omsättning: 38 milj kronor (2012-08) med 28 anställda.
Vinstmarginal: 4,59 procent (2012-08).

 

FAKTA

Jonas Gulliksson

Bor: Upplands Väsby.
Familj: Tre barn, 18, 20, 24 år samt sambo.
På fritiden: Pysslar med sommarhuset i Siljansnäs, umgås med barnen och hejar på Hammarby.
Bakgrund: Elektriker som mellanlandade som elkonsult i fyra år och sedan 1998 delägare och vd på Gullikssons El.
Drivkraft: Att skapa.