”Kameraövervakning är effektivt”

Publicerad 19 feb 2014, 15:14

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s) är positivt inställd till fler säkerhetskameror. Han säger till webbplatsen Security User att det finns många exempel från verkligheten som visar att säkerhetskameror leder till ett minskat antal brott på offentliga platser.

– Kameraövervakning har en bra brottsförebyggande effekt, säger han.

Men med den nya kameralagen gör han inte helt nöjd.

– Inte helt. Vi är för en ökad kameraövervakning på̊ brottsutsatta platser. Den nya lagen är ett steg framåt, men jag anser fortfarande att det finns problem. Lagens tillämpning ger utrymme för olika tolkningar när det gäller tillståndsprövning. Beroende på var i landet och vilken länsstyrelse som ska utfärda ett tillstånd så kan resultatet variera. Det är inte bra.

När det gäller den ökade förekomsten av kameror i samhället så anser han inte det vara något större problem.

– Det är okej, tycker jag. Personligen har jag inga problem att bli filmad när jag går in och handlar i en butik. Men rent generellt ska ju kamera övervakning användas med sunt förnuft och i syfte att förebygga och underlätta utredning av brott, säger Morgan Johansson.