Varför funkar inte jordfelsbrytaren när solen skiner?

13 januari 2021  | 

­Fråga: Jag har märkt att vädret styr hur testet av en jordfelsbrytare går.
Den funkar okej om ­mätningen görs när det är molnigt. Men när solen skiner så ökar mA och frånkopplingstiden för jordfelsbrytaren blir längre. 

På en ladugård i närheten finns solceller installerade, och man har ju hört att solceller kan störa ut jordfelsbrytare. Hur får man en installation av jordfelsbrytare godkänd om testerna är okej när det är molnig, men inte när solen skiner? Hur kan man kolla detta bättre?

Svar: Det pågår ett antal utredningar om likströms­komponenter som alstras av växelriktare i exempelvis solcellsanläggningar och elfordon

I vilken utsträckning dessa påverkar jordfelsbrytare är det ännu ingen som vet. Många har sina teorier, (exempelvis Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin här, reds anm.),  men i ­dagsläget har vi inte något svar eller någon förklaring svart på vitt. 

Jag råder dig att i första hand ta kontakt med tillverkaren av jordfelsbrytaren.
Är jordfelsbrytaren trasig? Är det här något som tillverkaren har fått in fler rapporter om? Tillverkaren bör helt klart vara intresserad av att reda ut frågan, och det är nog det snabbaste sättet att komma vidare på. Eftersom jordfelsbrytare och likströmskomponenter är så omdiskuterat nu så vore det mycket intressant om du återkopplade till ­Elinstallatören efter att du har varit i kontakt med ­tillverkaren.

Fler nyheter