Logga in

Vd:n vill delegera ­innehavaransvaret till mig …

Publicerad
23 apr 2020, 07:48

Fråga: Jag är utbildad elektriker och arbetar på ett bostadsbolag. Vår vd kan inget om el och vill delegera innehavaransvaret av elanläggningarna till mig. Är det något jag måste tänka på innan jag skriver på? Vår expert Cecilia Axelsson svarar.

SVAR: Först och främst: Det går aldrig att delegera ett ansvar utan enbart arbetsuppgifterna för att uppfylla ansvaret. Den som delegerar är fortfarande ansvarig. Delegeringen kan gå direkt från vd ner till den person som har kompetens att utföra arbetsuppgifterna, men många gånger så görs delegeringen i steg. Speciellt om det är en större organisation.

Många undrar också: Ska egen­kontrollen ­dokumenteras – eller inte?

Får du inte de resurser som krävs för att du ska kunna se till att anläggningen är säker så kan du heller inte ta på dig arbetsuppgifterna.

Det du ska tänka på innan du skriver på en delegering är alltså att det är arbetsuppgifter för att uppfylla ansvaret som delegeras och inte själva ansvaret. Står det annorlunda så får du be din vd att skriva om delegeringen. Sedan när det gäller innehavaransvaret så är det indelat i två olika delar: 

  1. Den ena delen är att innehavaren är den person som ska se till att elanläggningen kontrolleras så att den är säker för person och egendom. Det här ska enligt föreskriften ELSÄK-FS 2008:3 ske genom kontinuerliga kontroller som utförs mer eller mindre dagligen. För vissa anläggningar ska även en mer omfattande periodisk kontroll göras. Förutom dessa två kontroller så kan försäkringsbolaget kräva att en besiktning görs. Vad som gäller för just er anläggning är svårt att svara på så kolla upp det noggrant med bland annat försäkringsbolaget.
  2. Den andra delen är att den ansvarige ska se till att det arbete som utförs på anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av personer med kompetens så att anläggningen är säker för person och egendom. Här ingår bland annat att kolla upp att elinstallationsföretaget har den kompetens som krävs för arbetet. Det kan göras via Elsäkerhetsverkets hemsida.

Läs också: 8 påstådda elfel som inte alltid är elfel 

Vilka arbetsuppgifter som din vd väljer att delegera till dig för att innehavaransvaret ska kunna uppfyllas, ska ni diskutera er fram till. Inget säger att du måste ta över alla arbetsuppgifter, men så länge du har kompetensen kan du göra det. Vd:n har fortfarande kvar sitt innehavaransvar, men uppfyller det alltså med hjälp av din kompetens. 

Slutligen är det viktigt att det på delegeringen som du skriver under, även finns ett utrymme med rader där du eller din vd har möjligheten att ange en anledning till att bryta delegeringen. Det här är en trygghet för er båda om situationen ändras. 

Fixar en ensam elinstallatör regelefterlevnaden i åtta elfirmor?

Får du inte de resurser som krävs för att du ska kunna se till att anläggningen är säker så kan du heller inte ta på dig arbetsuppgifterna. Samma sak om det visar sig att du inte har kompetensen. Då ska vd:n ha en möjlighet att ta tillbaks arbetsuppgifterna och lägga dem på någon bättre lämpad person.

FAKTA

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.